آغاز برداشت جو از مزارع آبادان

خورنا –


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: برداشت محصول جو از مزارع این شهرستان آغاز شد.
ناجی شهیب زاده افزود: امسال برای اولین بار پس ار جنگ تحمیلی ۵۰ هکتار از اراضی شهرستان آبادان زیر کشت محصول جو قرار گرفته است.
شهیب زاده گفت: برداشت این اراضی در اروند کنار و منیوحی شروع شده است و کشت برای سال اول بسیار مطلوب میباشد.
ناجی شهیب زاده کشت جو را د رطرح مقام معظم رهبری در روستاهای اروندکنار و منیوحی را از جمله عوامل ایجاد انگیزه برای بازگشت بهره برداران غیر ساکن معرفی کرد و افزود: عملکرد مزارع جو در آبادان پس از انجام کارشناسی های لازم ۱۸۰۰ کیلوگرم در هکتار محاسبه شده و عملکرد و درصد خلوص بذر بالای ۹۵ درصد میباشد که بسیار مطلوب و کشت برای سالهای آینده را توجیه پذیر میکند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.