بالاخره نتایج کامل انتخابات شورای شهر اهواز منتشر شد+ آرا تفکیکی ۶۰۱ نفر

خورنا –

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای  اسلامی شهر اهواز را منتشر کرد.
آگهی نتیجه انتخابات

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر اهوازمیرساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین  دوره شورای اسلامی شهر  در روز جمعه مورخ ۲۹/۲/۹۶ نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل می باشد.

ردیف نام نام خانوادگی شماره نامزد تعداد آراء
۱ محمد جعفر فلسفی ۴۱۲ ۳۰۳۰۶
۲ مهران باباپور ۰۵۵ ۲۵۱۱۷
۳ اسکندر لطفعلی زاده ۴۶۶ ۲۴۶۶۵
۴ سیدناصر موسوی نژاد ۵۴۲ ۲۳۰۱۴
۵ مازیار جهان بخشی ۱۲۸ ۲۱۶۰۸
۶ محمدرضا ایزدی ۰۵۲ ۲۱۳۱۷
۷ سیدمحسن موسوی زاده ۵۳۹ ۲۰۵۶۱
۸ جاسم موسی پور ۵۴۷ ۱۹۹۴۸
۹ رحیم کعب عمیر ۴۴۸ ۱۹۴۹۴
۱۰ فتح اله حاجتی ۱۳۹ ۱۹۴۱۵
۱۱ حسین حیدری ۱۷۶ ۱۹۳۸۷
۱۲ محمد هادی قنوات ۵۹۰ ۱۹۲۷۳
۱۳ عبدالزهرا سنواتی ۲۸۰ ۱۸۵۴۸
۱۴ کیوان لطفی ۴۶۷ ۱۸۴۹۲
۱۵ مریم ابریشم کار ۰۰۱ ۱۸۲۱۰
۱۶ یونس اسفندیاری نژاد ۰۲۴ ۱۷۶۱۷
۱۷ سیدمحمدجواد رضوی ۲۲۸ ۱۷۲۴۰
۱۸ حمید زنگنه ۲۴۶ ۱۷۱۳۳
۱۹ هدایت ممبنی ۵۰۶ ۱۷۰۵۶
۲۰ محمود نوری ۵۷۶ ۱۷۰۵۲
۲۱ احمد سراج ۲۶۳ ۱۷۰۳۷
۲۲ سیدهلال موسوی ۵۳۴ ۱۶۹۶۲
۲۳ سیدسعید شرفاء ۳۰۸ ۱۶۸۰۷
۲۴ قیس رفیعی ۲۳۰ ۱۶۷۸۸
۲۵ آذر زمان پور ۲۴۳ ۱۶۲۸۰
۲۶ علی خانی ۱۸۱ ۱۶۱۸۴
۲۷ فائزه رزم پا ۲۱۵ ۱۵۶۷۳
۲۸ فتح اله پورحسن ۱۰۳ ۱۴۴۶۸
۲۹ زیبا صالح پور ۳۳۱ ۱۳۶۱۱
۳۰ نیما حاجی پور ۱۴۰ ۱۳۰۴۹
۳۱ ابتسام الباجی ۰۳۵ ۱۲۶۱۴
۳۲ اسکندر زنگنه ۲۴۵ ۱۲۵۳۰
۳۳ فاضل ململی ۵۰۵ ۱۲۴۱۱
۳۴ حسن شریفی ۳۰۹ ۱۲۳۱۲
۳۵ رامی علاسوندمقدم ۳۸۱ ۱۲۲۲۱
۳۶ عیسی نعامی ۵۷۰ ۱۲۱۳۵
۳۷ مظفر یوسفی ۶۱۳ ۱۱۶۴۴
۳۸ ناجی سواری ۲۹۲ ۱۱۵۲۶
۳۹ ساناز خورشیدی ۱۹۳ ۱۱۳۸۰
۴۰ یعقوب شلیش پور ۳۱۸ ۱۱۳۷۳
۴۱ جانعلی خورشیدی ۱۹۲ ۱۱۳۰۵
۴۲ علی محمد رحمانی زاده ۲۱۳ ۱۱۲۲۴
۴۳ هادی اهوازیان ۰۵۱ ۱۱۰۹۷
۴۴ حسن کریمی فرد ۴۴۲ ۱۰۹۴۴
۴۵ شهرام باقری ۰۶۰ ۱۰۵۳۹
۴۶ علی مراد حافظی ۱۴۲ ۱۰۴۰۵
۴۷ قربانعلی سعادت نیا ۲۶۶ ۱۰۳۷۸
۴۸ محمد لفیتی ۴۶۸ ۱۰۲۸۳
۴۹ ابراهیم نصیرنیا ۵۶۵ ۱۰۱۵۲
۵۰ خسرو ممبینی ۵۰۷ ۹۸۳۵
۵۱ حمید مزرعه ۴۹۵ ۹۷۰۶
۵۲ پروین ارزانی بیرگانی ۰۱۸ ۹۶۳۹
۵۳ کیامرث زنگنه بندانی ۲۴۸ ۹۴۵۲
۵۴ محمدحسین ممبینی ۵۰۸ ۹۳۵۰
۵۵ یاسین سواری ۲۹۳ ۹۳۳۳
۵۶ سیدزین العابدین موسوی ۵۲۸ ۹۳۲۰
۵۷ محمد کروشاوی ۴۳۳ ۹۲۵۱
۵۸ مسعود دشت بزرگی ۲۰۴ ۸۸۸۵
۵۹ حسین حزباوی ۱۴۶ ۸۸۶۲
۶۰ جعفر شعبان پورخزینه ۳۱۲ ۸۸۰۵
۶۱ حسین زیدوندی ۲۵۰ ۸۷۹۸
۶۲ غلامحسین الهائی ۰۴۲ ۸۷۹۸
۶۳ سهراب نوروزی ۵۷۳ ۸۷۰۶
۶۴ لیلی نظرپور ۵۶۹ ۸۵۹۴
۶۵ عبدالکریم خلاصی اهوازی ۱۸۸ ۸۴۸۳
۶۶ خلیل ویسی شیخ رباط ۶۰۶ ۸۴۶۷
۶۷ منیژه جاسم نژاد ۱۱۴ ۸۴۴۰
۶۸ سیدآرمان شیرمردی ۳۲۴ ۸۳۸۰
۶۹ الله مراد جهانگیری ۱۳۱ ۸۳۷۴
۷۰ محمدحسین رهبری زاده ۲۳۱ ۸۲۵۲
۷۱ مرتضی سواری ۲۹۰ ۸۲۰۶
۷۲ امیر کمال کمائی ۴۵۶ ۸۱۴۶
۷۳ سیدلفته موسوی ۵۳۰ ۸۱۳۴
۷۴ اسفندیار براتی ۰۷۱ ۸۰۸۹
۷۵ امراله احمدی نیا ۰۱۲ ۷۹۳۴
۷۶ رضا عبیات ۳۶۹ ۷۸۶۲
۷۷ نبی مزرعاوی ۴۹۴ ۷۶۱۷
۷۸ کامله حمیداوی محمدپور ۱۶۶ ۷۴۶۹
۷۹ فرزانه عیدی وندی ۳۹۳ ۷۲۳۳
۸۰ مهدی محمودی ۴۸۴ ۷۲۱۴
۸۱ جعفر مرشدی ۴۹۰ ۷۲۰۴
۸۲ عبدالرحمان مجدم حسنی ۴۷۵ ۶۹۸۶
۸۳ علی حردانی ۱۴۵ ۶۸۶۸
۸۴ جمال داورپناه ۲۰۰ ۶۷۹۶
۸۵ منوچهر جوانمردی ۱۳۲ ۶۷۹۵
۸۶ خسرو باورساد ۰۶۲ ۶۷۸۸
۸۷ سیده مهناز موسی زاده ۵۴۸ ۶۷۸۲
۸۸ علی نیسی ۵۸۵ ۶۷۳۵
۸۹ علی ناصری ۵۵۳ ۶۵۴۹
۹۰ نجم الدین ساکی ۲۵۶ ۶۵۱۴
۹۱ محمدرضا سرلک ۲۶۵ ۶۴۴۲
۹۲ منصور جلیلی مهر ۱۲۷ ۶۴۰۷
۹۳ سیدمهدی البوشوکه ۰۳۷ ۶۳۰۴
۹۴ آرزو سلامت نیا ۲۷۶ ۶۳۰۲
۹۵ پروین رضائی ۲۲۲ ۶۲۸۴
۹۶ علیرضا یوسفی اوروند ۶۱۴ ۶۲۱۰
۹۷ اکرم جلیلی ۱۲۵ ۶۰۴۶
۹۸ پژمان کریمی بابااحمدی ۴۴۰ ۶۰۳۱
۹۹ سمیرا جلیلی ۱۲۶ ۵۹۳۴
۱۰۰ مهدی باجی ۰۵۷ ۵۸۷۰
۱۰۱ بهمن فرخ پیام ۴۰۹ ۵۸۱۶
۱۰۲ محمدرضا کرم نیا ۴۳۱ ۵۷۸۶
۱۰۳ سیدبهروز موسوی بهبید ۵۳۷ ۵۷۷۵
۱۰۴ شهرام بابااحمدی رضائی ۰۵۴ ۵۶۸۶
۱۰۵ غازی سواری ۲۸۸ ۵۵۹۴
۱۰۶ شعبان آزادی ۰۲۱ ۵۵۶۹
۱۰۷ ناصر سواری پور ۲۹۴ ۵۵۲۶
۱۰۸ بیژن ارزانی بیرگانی ۰۱۶ ۵۵۱۵
۱۰۹ زینب جاسمی زرگانی ۱۱۵ ۵۵۰۳
۱۱۰ محمد مهدی پور ۵۲۲ ۵۳۸۰
۱۱۱ علی پورسیدی ۱۰۶ ۵۳۶۲
۱۱۲ علی نیسی ۵۸۴ ۵۳۵۳
۱۱۳ انیسه بنی طرفی ۰۸۸ ۵۲۹۳
۱۱۴ امیر مصدق ۵۰۰ ۵۲۸۱
۱۱۵ سعید یاسینی ۶۱۰ ۵۲۷۹
۱۱۶ رمضان صادقی اصل ۳۲۷ ۵۲۶۴
۱۱۷ محسن نوری زاده ۵۷۷ ۵۲۴۸
۱۱۸ ولی رشیدی چغاخور ۲۲۱ ۵۲۲۲
۱۱۹ ابتسام سواری ۲۸۳ ۵۲۰۶
۱۲۰ صدیقه شم خانی ۳۱۹ ۵۲۰۲
۱۲۱ سیدشهرام فاضلی ۴۰۲ ۵۱۹۴
۱۲۲ عبدالحسین کلانتری پور ۴۵۳ ۵۱۸۲
۱۲۳ عادل عکرش ۳۷۹ ۵۱۵۰
۱۲۴ قدرت الله امیری ۰۴۷ ۵۱۲۵
۱۲۵ محمود منجزی ۵۱۳ ۵۰۸۲
۱۲۶ یاسر شریفی ۳۱۱ ۵۰۶۰
۱۲۷ محسن پیروزاده ۱۰۷ ۴۹۹۴
۱۲۸ اسمعیل امامی ۰۴۳ ۴۹۶۳
۱۲۹ فرخنده احمدی بابادی ۰۰۷ ۴۹۲۷
۱۳۰ جمیله کریمی حاتمی ۴۴۱ ۴۸۹۲
۱۳۱ علی اصغر احمدی نبی ۰۱۱ ۴۸۴۱
۱۳۲ سیداحمد موسوی ۵۲۴ ۴۸۳۵
۱۳۳ مجید سلیمانی ۲۷۹ ۴۸۲۰
۱۳۴ سمیه منصوری ۵۱۸ ۴۷۸۹
۱۳۵ حسن کریم نیا ۴۳۴ ۴۷۵۹
۱۳۶ سیده لیلا موسویان ۵۳۶ ۴۷۳۴
۱۳۷ معصومه نژادحلافی ۵۶۴ ۴۷۲۲
۱۳۸ حکیم سعیدی ۲۷۳ ۴۷۰۷
۱۳۹ سیدمصطفی علوی نیا ۳۸۳ ۴۶۶۹
۱۴۰ مهوش زری میدانی ۲۴۱ ۴۶۱۲
۱۴۱ نوید کریمیان ۴۳۹ ۴۵۸۴
۱۴۲ علیرضا عامری ۳۵۸ ۴۵۸۱
۱۴۳ عبدالحسین نیسی ۵۸۳ ۴۴۷۳
۱۴۴ جمیل سعادتی نیا ۲۶۷ ۴۴۵۴
۱۴۵ محمد سرکوهکی ۲۶۴ ۴۳۴۲
۱۴۶ شقایق کریمی ۴۳۶ ۴۳۳۵
۱۴۷ اسفندیار یارعلی ۶۰۹ ۴۲۱۴
۱۴۸ علی عموری ۳۹۰ ۴۱۹۹
۱۴۹ عبدالعباس عبدالهی ۳۶۶ ۴۱۵۵
۱۵۰ امیر رسولی فر ۲۱۸ ۴۱۲۰
۱۵۱ علی بهمئی ۰۹۲ ۴۰۸۱
۱۵۲ امیر اعصامی ۰۲۹ ۴۰۷۷
۱۵۳ فروزان حبیبی ۱۴۴ ۴۰۷۲
۱۵۴ فاضل عبیات ۳۷۰ ۴۰۲۷
۱۵۵ مهرداد مکوندی ۵۰۳ ۴۰۱۷
۱۵۶ سیدعبدالحسین البوشوکه ۰۳۶ ۳۹۹۴
۱۵۷ معصومه بدوان ۰۷۰ ۳۹۶۸
۱۵۸ عزیز ظاهری عبده وند ۳۵۳ ۳۹۵۷
۱۵۹ سیدجعفر موسوی ۵۲۶ ۳۹۲۳
۱۶۰ نوذر کلاه کج ۴۵۵ ۳۹۱۵
۱۶۱ سیدمحمود موسوی ۵۳۱ ۳۸۷۵
۱۶۲ سیدمهدی موسوی ۵۳۲ ۳۸۱۳
۱۶۳ جمشید سواری قوینی پور ۲۹۵ ۳۷۶۴
۱۶۴ رضا بدری حاجی ور ۰۶۹ ۳۷۵۹
۱۶۵ حمداله داودی ۱۹۸ ۳۷۳۳
۱۶۶ مهدی باجی حامی ۰۵۸ ۳۶۷۸
۱۶۷ شهرام احمدی ۰۰۵ ۳۶۷۵
۱۶۸ نگار یاوری ۶۱۱ ۳۶۴۸
۱۶۹ حسین ساری ۲۵۲ ۳۶۲۵
۱۷۰ حسن رضائی روزبهانی ۲۲۶ ۳۵۶۵
۱۷۱ حسن سالمی ۲۵۸ ۳۵۳۱
۱۷۲ محمد بخشی ۰۶۶ ۳۵۲۸
۱۷۳ مصطفی عبیداوی ۳۷۴ ۳۵۰۸
۱۷۴ سیروس داودی ۱۹۹ ۳۵۰۷
۱۷۵ آزاده کردزنگنه ۴۲۹ ۳۴۸۸
۱۷۶ سامان فرامرزی ۴۰۵ ۳۴۲۸
۱۷۷ عبدالزهرا مرعی ۴۹۱ ۳۴۱۶
۱۷۸ خیریه نیسی ۵۸۱ ۳۴۱۳
۱۷۹ زمان بابادی شوراب ۰۵۶ ۳۳۹۱
۱۸۰ محمد بهوند ۰۹۴ ۳۳۸۰
۱۸۱ علی آل خمیس ۰۳۸ ۳۳۴۰
۱۸۲ عادل دیلمی ۲۰۸ ۳۳۳۱
۱۸۳ امیرعباس احمدی جوان ۰۰۹ ۳۳۲۴
۱۸۴ سیدحبیب موسوی ۵۲۷ ۳۳۲۲
۱۸۵ بیژن خیری اوروندی ۱۹۵ ۳۲۹۹
۱۸۶ ایمان لورابی ۴۷۰ ۳۲۵۱
۱۸۷ امراله عبداله ئی ۳۶۵ ۳۲۳۶
۱۸۸ سیدکریم سعیدی ۲۷۴ ۳۲۳۰
۱۸۹ سارا میناوی ۵۵۰ ۳۲۲۳
۱۹۰ عارف خصافی ۱۸۶ ۳۲۱۸
۱۹۱ میلاد حسینی فالحی ۱۵۸ ۳۱۹۸
۱۹۲ داریوش آرمات ۰۲۰ ۳۱۵۳
۱۹۳ جمال حمیدی اصل ۱۷۱ ۳۱۲۷
۱۹۴ علی بن یاسین ۰۸۴ ۳۱۰۳
۱۹۵ محمدکمال سودمند ۲۹۷ ۳۰۹۰
۱۹۶ عبدالرضا مشعلی ۴۹۹ ۳۰۸۸
۱۹۷ توفیق فرجی فرد ۴۰۸ ۳۰۶۷
۱۹۸ سیدمحمدجواد موسوی نسب ۵۴۳ ۳۰۶۴
۱۹۹ محمد صیاحی ۳۴۱ ۳۰۵۵
۲۰۰ شهلا کعب زاده ۴۴۶ ۳۰۵۰
۲۰۱ عبدالکاظم بعاجی ۰۷۹ ۳۰۴۴
۲۰۲ جلال عبدالخانی ۳۶۳ ۳۰۴۱
۲۰۳ علی سعدونی ۲۶۹ ۳۰۳۰
۲۰۴ آروین منجزی ۵۱۱ ۲۹۸۳
۲۰۵ سیده آزیتا سپهریان ۲۶۰ ۲۹۴۰
۲۰۶ حسن منصوری ۵۱۷ ۲۹۳۸
۲۰۷ ایرج کیانی هفت لنگ ۴۵۸ ۲۹۲۱
۲۰۸ حسن مشحوتی ۴۹۸ ۲۹۱۰
۲۰۹ یاسر بروایه ۰۷۵ ۲۹۰۸
۲۱۰ امین امیری ۰۴۶ ۲۷۵۲
۲۱۱ میترا بوری ۰۹۵ ۲۷۲۵
۲۱۲ عارف شجراتی ۳۰۶ ۲۷۲۱
۲۱۳ خلیل صرخه ۳۳۶ ۲۷۰۴
۲۱۴ فاطمه ترکاشوند ۱۱۱ ۲۶۹۹
۲۱۵ علی آقائی ۰۳۳ ۲۶۹۷
۲۱۶ عبدالرضا جعفری ۱۲۲ ۲۶۷۴
۲۱۷ علی شعیباوی ۳۱۳ ۲۶۶۵
۲۱۸ قدیر براتی ۰۷۳ ۲۶۵۸
۲۱۹ محسن ترابی ۱۱۰ ۲۶۴۹
۲۲۰ علیرضا کلانترهرمزی ۴۵۲ ۲۶۳۵
۲۲۱ مهدی بلدی ۰۸۱ ۲۶۰۶
۲۲۲ بهنام محمدی نرگسی ۴۸۲ ۲۵۷۲
۲۲۳ ناصر ملک آسا ۵۰۴ ۲۵۴۶
۲۲۴ رحیم حویزه نژاد ۱۷۳ ۲۵۴۵
۲۲۵ سامان یونسی ۶۱۷ ۲۵۴۲
۲۲۶ علی طرفی مدهوشی ۳۵۱ ۲۵۴۰
۲۲۷ علی سعیداوی ۲۷۲ ۲۵۳۶
۲۲۸ سیده فاطمه موسوی ۵۳۳ ۲۵۱۷
۲۲۹ فیروز غلامی ۳۹۷ ۲۵۱۵
۲۳۰ سعید خنجری ۱۹۰ ۲۴۹۵
۲۳۱ ندا طهماسبی بلداجی ۳۵۲ ۲۴۹۴
۲۳۲ خالد الهائی ۰۴۱ ۲۴۹۲
۲۳۳ عبدالرضا قنواتی ۴۲۳ ۲۴۸۳
۲۳۴ صبا چراغی ۱۳۴ ۲۴۸۱
۲۳۵ علی سواری ۲۸۶ ۲۴۶۲
۲۳۶ عظیم براتی ۰۷۲ ۲۴۶۱
۲۳۷ سیدنورالدین موسوی هاشمی ۵۴۶ ۲۴۵۸
۲۳۸ خیراله نیسی ۵۸۰ ۲۴۴۲
۲۳۹ فرهاد زنگنه ۲۴۷ ۲۴۳۷
۲۴۰ محمدرضا بنی تمیمی ۰۸۶ ۲۴۲۶
۲۴۱ افشین امیری ۰۴۵ ۲۳۹۳
۲۴۲ محمد رضائی ۲۲۴ ۲۳۸۲
۲۴۳ زهرا سواری ۲۸۵ ۲۳۷۴
۲۴۴ سیدشریف علوی محمدیان ۳۸۲ ۲۳۲۳
۲۴۵ پرویز ارزانی بیرگانی ۰۱۷ ۲۳۱۳
۲۴۶ سیدناصر حسینی گهر ۱۵۹ ۲۳۱۱
۲۴۷ توفیق سواعدی ۲۹۶ ۲۳۱۱
۲۴۸ محمدعلی حیدری ۱۷۸ ۲۳۱۰
۲۴۹ صالح حیدری ۱۷۷ ۲۳۰۶
۲۵۰ صالح یوسفی نیک ۶۱۶ ۲۲۹۲
۲۵۱ احمد سواری ۲۸۴ ۲۲۸۸
۲۵۲ حسن مروانی ۴۹۲ ۲۲۵۴
۲۵۳ آذر سلجوقی پیبدنی ۲۷۷ ۲۲۳۹
۲۵۴ رستم اشرف پوربیرگانی ۰۲۶ ۲۲۲۷
۲۵۵ مجتبی حاجی زاده ۱۴۱ ۲۲۱۵
۲۵۶ سجاد پورسلطان ۱۰۴ ۲۲۰۹
۲۵۷ جمال جعفرآقائی ۱۲۰ ۲۲۰۳
۲۵۸ محسن کریمی ۴۳۸ ۲۲۰۱
۲۵۹ صابر اسدپور ۰۲۲ ۲۱۹۲
۲۶۰ الهام ساربان زاده ۲۵۱ ۲۱۶۲
۲۶۱ ناصر امینی نژاد ۰۴۹ ۲۱۴۵
۲۶۲ سیدسلطان حسینی امین ۱۵۶ ۲۱۴۵
۲۶۳ محمد منجزی پور ۵۱۴ ۲۱۲۴
۲۶۴ حسین بدری حاجیور ۰۶۸ ۲۱۱۷
۲۶۵ علی موسوی ۵۳۵ ۲۰۹۹
۲۶۶ یاشار مهرابی ۵۲۳ ۲۰۸۴
۲۶۷ ماهر سخری ۲۶۲ ۲۰۷۲
۲۶۸ قدرت اله بناری ۰۸۳ ۲۰۷۰
۲۶۹ قادر بنی تمیم ۰۸۵ ۲۰۶۲
۲۷۰ سیدسلطان موسوی سیرت ۵۴۰ ۲۰۶۰
۲۷۱ جاسم علی نسب ۳۸۹ ۲۰۵۴
۲۷۲ امین قربانی ۴۱۵ ۲۰۴۹
۲۷۳ علیرضا سیدحیات غیب ۳۰۱ ۲۰۳۲
۲۷۴ سیما احمدپوری ۰۰۴ ۲۰۱۱
۲۷۵ عبدالمجید قبیتی ۴۱۴ ۱۹۹۹
۲۷۶ رضا حق دوست ۱۶۰ ۱۹۸۰
۲۷۷ حامد حیدری ۱۷۵ ۱۹۷۲
۲۷۸ شادمان پوراحمدی ۱۰۲ ۱۹۵۷
۲۷۹ زینب سیاحی ۲۹۸ ۱۹۵۵
۲۸۰ فرشاد اخترشمس ۰۱۳ ۱۹۵۴
۲۸۱ احمد ایزدیان ۰۵۳ ۱۹۵۰
۲۸۲ سمیه بهرامی ۰۹۰ ۱۹۳۲
۲۸۳ محمد سبزعلی زاده ۲۵۹ ۱۸۹۵
۲۸۴ مرضیه کردزنگنه ۴۳۰ ۱۸۹۵
۲۸۵ عادل سیلاوی ۳۰۳ ۱۸۸۷
۲۸۶ احمد مرتضایی فر ۴۸۹ ۱۸۸۲
۲۸۷ کاظم کعب ۴۴۵ ۱۸۶۳
۲۸۸ ناصر عسافی ۳۷۶ ۱۸۶۱
۲۸۹ داود رضائی ۲۲۳ ۱۸۵۷
۲۹۰ ژاله مهدوی سلطانی ۵۲۱ ۱۸۵۴
۲۹۱ محمدرضا احمدی بلوطکی ۰۰۸ ۱۸۲۴
۲۹۲ مرتضی دشت بزرگ ۲۰۳ ۱۸۱۲
۲۹۳ مریم میاح ۵۴۹ ۱۷۹۴
۲۹۴ عبدالسعید کریمی ۴۳۷ ۱۷۹۴
۲۹۵ شیما رشیدی ۲۲۰ ۱۷۹۲
۲۹۶ عبداله نبگان ۵۵۶ ۱۷۸۳
۲۹۷ حسین کوچک ۴۵۷ ۱۷۸۲
۲۹۸ امیره ساکی ۲۵۴ ۱۷۷۸
۲۹۹ مرتضی یوسفی حاجیوند ۶۱۵ ۱۷۶۷
۳۰۰ محمد سواری ۲۸۹ ۱۷۵۳
۳۰۱ مسعود خسروی حاجیوند ۱۸۵ ۱۷۴۹
۳۰۲ سیدحبیب احمدپور ۰۰۳ ۱۷۴۹
۳۰۳ محمدرضا بیات ۰۹۶ ۱۷۴۹
۳۰۴ احمد جادری ۱۱۳ ۱۷۲۵
۳۰۵ زاهد بدری ۰۶۷ ۱۶۹۲
۳۰۶ محمد ساکی ۲۵۵ ۱۶۸۹
۳۰۷ رزاق انصوری سواری ۰۵۰ ۱۶۸۶
۳۰۸ شیرین لرستانی ۴۶۴ ۱۶۵۸
۳۰۹ منصوره سواری ۲۹۱ ۱۶۵۲
۳۱۰ علی علی زاده شوشتری ۳۸۸ ۱۶۴۲
۳۱۱ جاسم حمیدی ۱۶۷ ۱۶۴۱
۳۱۲ آسیه بیرانوند ۰۹۸ ۱۶۲۵
۳۱۳ محمد جرجران ۱۱۸ ۱۶۱۵
۳۱۴ خالد حمودی عبیدی ۱۶۴ ۱۶۱۰
۳۱۵ خدیجه اسکندری ۰۲۵ ۱۶۰۹
۳۱۶ شاهین اشکفتکی ۰۲۸ ۱۶۰۳
۳۱۷ میلاد آلنگ ۰۴۰ ۱۵۹۸
۳۱۸ اردشیر رفیع زاده ۲۲۹ ۱۵۸۵
۳۱۹ فاطمه شن پور ۳۲۰ ۱۵۸۱
۳۲۰ سیدحسین صالحان ۳۳۰ ۱۵۸۰
۳۲۱ معصومه باقری ۰۶۱ ۱۵۷۱
۳۲۲ غلامعباس هزاریان ۵۹۸ ۱۵۷۰
۳۲۳ سیدحسن عبودی ۳۶۸ ۱۵۶۸
۳۲۴ فاطمه نجفی ۵۶۱ ۱۵۶۸
۳۲۵ هاجر حلاف ۱۶۱ ۱۵۶۲
۳۲۶ اعظم قربانی فارسانی ۴۱۷ ۱۵۴۷
۳۲۷ حسن عیدی پور ۳۹۲ ۱۵۴۳
۳۲۸ علی اکبر رسولی ۲۱۷ ۱۵۴۱
۳۲۹ محمد نوروزی ۵۷۴ ۱۵۳۴
۳۳۰ ذبیی اله شیخ زاده تک آبی ۳۲۲ ۱۵۳۰
۳۳۱ محمد شحیطاط ۳۰۷ ۱۵۲۸
۳۳۲ سلطان مجدمی ۴۷۶ ۱۵۲۰
۳۳۳ ایوب مددی بندانی ۴۸۶ ۱۵۰۹
۳۳۴ عاتکه نریمیسا ۵۶۳ ۱۵۰۴
۳۳۵ مجید اسدی ۰۲۳ ۱۵۰۳
۳۳۶ عزیز زواری ۲۴۹ ۱۵۰۳
۳۳۷ منصور فریساد ۴۱۱ ۱۴۹۷
۳۳۸ سیدمحسن شفیعی پور ۳۱۵ ۱۴۹۴
۳۳۹ امین دارابی گندزلو ۱۹۶ ۱۴۸۹
۳۴۰ داریوش کاظمی اسفه ۴۲۶ ۱۴۷۸
۳۴۱ پیمان قلی پور ۴۱۹ ۱۴۶۸
۳۴۲ سیامک بختیاری ۰۶۵ ۱۴۶۷
۳۴۳ امید روشن نژاد ۲۳۲ ۱۴۶۰
۳۴۴ بهنام یارزاده دهکردی ۶۰۸ ۱۴۵۷
۳۴۵ مدینه عوض پورشیخ محمد ۳۹۱ ۱۴۴۵
۳۴۶ سیدمحمدعلی موسوی نسب ۵۴۴ ۱۴۴۰
۳۴۷ جبار حیدری ۱۷۴ ۱۴۳۷
۳۴۸ حسین کعبی ۴۴۹ ۱۴۳۶
۳۴۹ سیدجابر موسوی ۵۲۵ ۱۴۳۱
۳۵۰ امید حلالی زاده ۱۶۲ ۱۴۳۱
۳۵۱ نورا عصاره ۳۷۷ ۱۴۲۷
۳۵۲ سیدعلی رضا قربانی دوپلانی ۴۱۶ ۱۴۱۲
۳۵۳ داریوش حسام پور ۱۴۸ ۱۴۰۹
۳۵۴ نصراله افشون ۰۳۲ ۱۴۰۵
۳۵۵ الهام خلیلی سامانی ۱۸۹ ۱۴۰۴
۳۵۶ توفیق حسن زاده حردانی ۱۴۹ ۱۳۹۵
۳۵۷ احمد منجزی ۵۱۰ ۱۳۸۴
۳۵۸ حسینعلی عادلی ۳۵۵ ۱۳۸۱
۳۵۹ لطیف نوری ۵۷۵ ۱۳۸۰
۳۶۰ رشید منابی ۵۰۹ ۱۳۷۹
۳۶۱ نازنین ادهم ۰۱۵ ۱۳۷۲
۳۶۲ حمیده صالحیان ۳۳۲ ۱۳۷۰
۳۶۳ رضا کعب ۴۴۴ ۱۳۶۶
۳۶۴ محمدحسین علی دادی ۳۸۶ ۱۳۴۸
۳۶۵ علی اکبر محقق ۴۷۸ ۱۳۴۴
۳۶۶ محسن شیرالی ۳۲۳ ۱۳۳۳
۳۶۷ عبدالرحمان نیک سرشت ۵۸۸ ۱۳۲۵
۳۶۸ فریبا افشاری زاده ۰۳۱ ۱۳۱۶
۳۶۹ عزیز عذاری ۳۷۵ ۱۳۱۵
۳۷۰ وداد سیف السادات ۳۰۲ ۱۳۰۹
۳۷۱ حسین چهارلنگ ۱۳۷ ۱۳۰۶
۳۷۲ امین خاکسارپور ۱۷۹ ۱۲۹۸
۳۷۳ یعقوب چلداوی ۱۳۶ ۱۲۹۱
۳۷۴ سیدحمید حسینی ۱۵۲ ۱۲۸۸
۳۷۵ عاطفه نامداری ۵۵۵ ۱۲۷۰
۳۷۶ سیدسعید حسینی دره بیدی ۱۵۷ ۱۲۵۵
۳۷۷ رضا عین علی ورنوسفادرانی ۳۹۴ ۱۲۴۷
۳۷۸ محمد طائی ۳۴۶ ۱۲۴۶
۳۷۹ شهرام چراغی ۱۳۳ ۱۲۲۱
۳۸۰ مهراب جلالیان لرکی ۱۲۴ ۱۲۲۰
۳۸۱ متین نیک فر ۵۸۹ ۱۲۱۶
۳۸۲ شاپور شوشیان ۳۲۱ ۱۲۱۳
۳۸۳ مهدی معیدی ۵۰۲ ۱۲۱۳
۳۸۴ ابراهیم نجفی ۵۶۰ ۱۲۱۲
۳۸۵ قاسم صیاحی ۳۴۰ ۱۲۱۲
۳۸۶ عبدالرضا بیت سیاح ۰۹۷ ۱۲۱۱
۳۸۷ صادق کلاکج ۴۵۱ ۱۲۰۸
۳۸۸ حسین فیضی ۴۱۳ ۱۲۰۶
۳۸۹ جعفر دلف عچرش ۲۰۵ ۱۱۹۹
۳۹۰ مژگان حسینی ۱۵۵ ۱۱۹۷
۳۹۱ حسین نیسی ۵۷۹ ۱۱۹۱
۳۹۲ زهرا هاشمی نژاد ۵۹۴ ۱۱۹۰
۳۹۳ خالد لویمی ۴۷۱ ۱۱۸۶
۳۹۴ اسماعیل الماسی ۰۳۹ ۱۱۸۴
۳۹۵ سیدمهدی حسینی ۱۵۳ ۱۱۸۰
۳۹۶ بهروز فاضلی ۴۰۱ ۱۱۷۹
۳۹۷ مهدی شکیبافر ۳۱۷ ۱۱۷۲
۳۹۸ میترا رحیمی هزاروند ۲۱۴ ۱۱۴۸
۳۹۹ کیومرث طاهری ۳۴۸ ۱۱۴۷
۴۰۰ حامد قمری ۴۲۰ ۱۱۴۶
۴۰۱ سیدحسین کرداسی ۴۲۸ ۱۱۴۴
۴۰۲ شهلا درویشی ۲۰۲ ۱۱۳۲
۴۰۳ جاسم بطرانی ۰۷۸ ۱۱۲۰
۴۰۴ غلامحسین آقاجری ۰۳۴ ۱۱۲۰
۴۰۵ سیدمجید صافی ۳۲۹ ۱۱۰۳
۴۰۶ محمدرضا زرگران خوزانی ۲۳۹ ۱۱۰۲
۴۰۷ مینا چهارلنگ مهرعلی پور ۱۳۸ ۱۱۰۱
۴۰۸ مهدی سالم ۲۵۷ ۱۰۹۸
۴۰۹ حمید ماجانی ۴۷۴ ۱۰۹۶
۴۱۰ احسان ضمیرپور ۳۴۳ ۱۰۹۳
۴۱۱ امید عامری ۳۵۷ ۱۰۹۰
۴۱۲ سیدنعیم موسوی نسب ۵۴۵ ۱۰۷۸
۴۱۳ مصطفی جهانگیرفر ۱۳۰ ۱۰۷۷
۴۱۴ شهرام مروانی ۴۹۳ ۱۰۷۰
۴۱۵ محمد رضائی مقدم ۲۲۷ ۱۰۶۹
۴۱۶ مجید کیوانی ۴۵۹ ۱۰۶۸
۴۱۷ محمد کلاه چی ۴۵۴ ۱۰۵۸
۴۱۸ علیرضا دایر ۲۰۱ ۱۰۵۸
۴۱۹ علی خورشیدطلب ۱۹۱ ۱۰۵۵
۴۲۰ عیسی جهانتابی نژاد ۱۲۹ ۱۰۵۳
۴۲۱ پرویز بهروز ۰۹۱ ۱۰۵۳
۴۲۲ کلثوم فرجی ۴۰۷ ۱۰۵۲
۴۲۳ راضیه نوذرپورشمی ۵۷۲ ۱۰۴۹
۴۲۴ مجید چراغی ۱۳۵ ۱۰۴۷
۴۲۵ عباسعلی جرفی ۱۱۹ ۱۰۴۷
۴۲۶ محمد محسین پورشریف ۴۷۷ ۱۰۴۱
۴۲۷ سیاوش باران وند ۰۵۹ ۱۰۳۸
۴۲۸ فریده پورسیاحی ۱۰۵ ۱۰۳۴
۴۲۹ محمد رستمی ۲۱۶ ۱۰۲۹
۴۳۰ فرزانه جباری ۱۱۶ ۱۰۲۶
۴۳۱ عبدالساده کعب زاده ۴۴۷ ۱۰۲۴
۴۳۲ افسانه تقی زاده دزفولی ۱۱۲ ۱۰۲۳
۴۳۳ محمد صفار ۳۳۷ ۱۰۲۲
۴۳۴ حسن بلیش میاحی ۰۸۲ ۱۰۱۷
۴۳۵ فاضل تابع معتوقی ۱۰۸ ۱۰۱۶
۴۳۶ علی رضا سیامکی ۲۹۹ ۱۰۱۵
۴۳۷ صدیقه یوسف نعنائی ۶۱۲ ۱۰۰۸
۴۳۸ سید محمد فارسی ۴۰۰ ۱۰۰۷
۴۳۹ حسین ساعدی ۲۵۳ ۱۰۰۲
۴۴۰ زهره لطفعلی پور ۴۶۵ ۱۰۰۲
۴۴۱ رضا بره پور ۰۷۴ ۹۹۷
۴۴۲ عادله لکی زاده ۴۶۹ ۹۹۶
۴۴۳ علی نصیری ۵۶۶ ۹۸۸
۴۴۴ هارون زائری ۲۳۴ ۹۸۴
۴۴۵ فرهاد غزی ۳۹۶ ۹۷۷
۴۴۶ خلیل بنی خاندان ۰۸۷ ۹۷۳
۴۴۷ روح اله قیصری ۴۲۴ ۹۶۷
۴۴۸ لیلا لران ۴۶۳ ۹۶۳
۴۴۹ جمیله خیاطان ۱۹۴ ۹۵۶
۴۵۰ آیدا کلائی نظرپور ۴۵۰ ۹۴۵
۴۵۱ لنا طائی ۳۴۵ ۹۴۲
۴۵۲ مهدی شکیباراد ۳۱۶ ۹۴۲
۴۵۳ جواد نیسی ۵۷۸ ۹۳۴
۴۵۴ محمدامین امینی ۰۴۸ ۹۳۲
۴۵۵ آمنه عالی وند ۳۵۶ ۹۳۱
۴۵۶ صحبت نادری ۵۵۱ ۹۳۱
۴۵۷ راشین ارسطو ۰۱۹ ۹۳۰
۴۵۸ سهراب بهداروندزاده ۰۸۹ ۹۲۷
۴۵۹ مینو محمدی ۴۷۹ ۹۲۷
۴۶۰ کریم صداوی ۳۳۵ ۹۱۸
۴۶۱ عادل سجراتی ۲۶۱ ۹۱۶
۴۶۲ پویا صیفوری ۳۴۲ ۹۱۴
۴۶۳ امیر کاظمی ۴۲۵ ۹۱۳
۴۶۴ پیمان نبهانی ۵۵۷ ۹۱۰
۴۶۵ ساسان رشیدی ۲۱۹ ۹۰۴
۴۶۶ زینب دهقانی ۲۰۶ ۹۰۰
۴۶۷ ناصر ولی شرف ۶۰۵ ۸۹۷
۴۶۸ محمد مراونیان مهینی ۴۸۸ ۸۹۳
۴۶۹ محمد ابولیان ۰۰۲ ۸۸۹
۴۷۰ مهدی اشرفی بیرگانی ۰۲۷ ۸۸۸
۴۷۱ محمد زبیدی ۲۳۷ ۸۸۴
۴۷۲ هانی بایمانی ۰۶۴ ۸۸۲
۴۷۳ محسن قلندرنژاد ۴۱۸ ۸۸۱
۴۷۴ سیدسعید موسوی فخر ۵۴۱ ۸۸۱
۴۷۵ عباس همتی ۶۰۳ ۸۷۸
۴۷۶ حنان نبهانی ۵۵۸ ۸۷۶
۴۷۷ ایمان هرمزی نژاد ۵۹۷ ۸۷۳
۴۷۸ فرناز حسین نژاد ۱۵۱ ۸۷۱
۴۷۹ محمدعلی احمدی ۰۰۶ ۸۷۰
۴۸۰ محسن زادحسینی ۲۳۵ ۸۶۲
۴۸۱ عبدالله عبیاوی ۳۷۱ ۸۶۰
۴۸۲ حسین رجبی خدری ۲۱۲ ۸۵۲
۴۸۳ جمیله حسنی فرد ۱۵۰ ۸۵۰
۴۸۴ غلامعباس منجزی ۵۱۲ ۸۴۹
۴۸۵ علی اکبر نظارات ۵۶۸ ۸۴۸
۴۸۶ غلامرضا علادی ۳۸۰ ۸۴۸
۴۸۷ عباس پارسای صدیق ۱۰۰ ۸۴۸
۴۸۸ سعید طائی ۳۴۴ ۸۴۵
۴۸۹ ابراهیم زمان پورشاه منصوری ۲۴۴ ۸۴۳
۴۹۰ ندا سگور ۲۷۵ ۸۴۳
۴۹۱ سیدصادق نجاتی موسوی ۵۵۹ ۸۳۹
۴۹۲ الهام شاغولی ۳۰۴ ۸۳۵
۴۹۳ عارف عبادی ۳۶۰ ۸۳۲
۴۹۴ محمود سهرابی ۲۸۲ ۸۳۰
۴۹۵ عبدالرحیم هرمزی ۵۹۶ ۸۲۷
۴۹۶ معلا یابری ۶۰۷ ۸۲۲
۴۹۷ جعفر مطیعی ۵۰۱ ۸۰۴
۴۹۸ صالح محمدیان ۴۸۰ ۷۹۷
۴۹۹ مریم حسینی ۱۵۴ ۷۹۶
۵۰۰ رحمت اله دانا ۱۹۷ ۷۹۵
۵۰۱ ابراهیم کاظمی نیا ۴۲۷ ۷۹۰
۵۰۲ حبیب اله صبری نژاد ۳۳۴ ۷۸۹
۵۰۳ موسی حمیدی ۱۷۰ ۷۸۶
۵۰۴ احمد مسلمانی ۴۹۶ ۷۷۸
۵۰۵ روح اله زارعی احمدی ۲۳۶ ۷۷۷
۵۰۶ محمدامین عطارزاده ۳۷۸ ۷۷۶
۵۰۷ لادن خسروگلستان ۱۸۴ ۷۷۳
۵۰۸ محمدمهدی بزرگی ۰۷۷ ۷۷۱
۵۰۹ افسانه جعفری ۱۲۱ ۷۶۶
۵۱۰ سجاد موسوی تاشاری ۵۳۸ ۷۵۹
۵۱۱ سام خضرائی ۱۸۷ ۷۵۱
۵۱۲ مرتضی عبداللهی ۳۶۴ ۷۵۱
۵۱۳ افشین پرویزی ۱۰۱ ۷۴۶
۵۱۴ یوسف بعاجی ۰۸۰ ۷۴۳
۵۱۵ اردشیر منصوری ۵۱۶ ۷۴۱
۵۱۶ رضا کریمی ۴۳۵ ۷۳۵
۵۱۷ فرید مشاک ۴۹۷ ۷۲۷
۵۱۸ مجید نواصر ۵۷۱ ۷۱۵
۵۱۹ احمد علی زاده بهبهانی ۳۸۷ ۷۱۵
۵۲۰ محمد جعفری ۱۲۳ ۷۱۴
۵۲۱ علی احمدی محجوب ۰۱۰ ۷۱۰
۵۲۲ یوسف صالحی سلمی ۳۳۳ ۷۱۰
۵۲۳ حمزه برومی ۰۷۶ ۷۰۷
۵۲۴ میلاد شیروانی ۳۲۵ ۷۰۶
۵۲۵ ازهار سعدونی ۲۶۸ ۷۰۲
۵۲۶ عماد سعدی ال کثیر ۲۷۱ ۷۰۱
۵۲۷ بهناز هارونی ۵۹۲ ۶۹۸
۵۲۸ سیدشهاب منصوری ۵۱۹ ۶۹۵
۵۲۹ میثم اختیار ۰۱۴ ۶۹۳
۵۳۰ سلیمه امیرنیا ۰۴۴ ۶۸۷
۵۳۱ علی صیاحی ۳۳۹ ۶۸۷
۵۳۲ محمود حمادی ۱۶۳ ۶۸۴
۵۳۳ جبار ظهیری ۳۵۴ ۶۶۹
۵۳۴ زهره زرگران خوزانی ۲۳۸ ۶۶۵
۵۳۵ محمدرضا ناطق زاده ۵۵۴ ۶۶۴
۵۳۶ سیدعبدالجبار طبیب زاده ۳۵۰ ۶۶۱
۵۳۷ احمدعلی ناصرالاسلامی ۵۵۲ ۶۵۷
۵۳۸ احمدرضا زرنگ ۲۴۰ ۶۵۵
۵۳۹ کاظم حمیدی ۱۶۸ ۶۵۴
۵۴۰ سیدطه سیدآقامیری ۳۰۰ ۶۵۱
۵۴۱ علی خزراوی ۱۸۳ ۶۵۱
۵۴۲ قاسم کرمی ۴۳۲ ۶۴۷
۵۴۳ عبدالجلیل هردانی ۵۹۵ ۶۴۶
۵۴۴ زینب گلابی زاده ۴۶۱ ۶۳۰
۵۴۵ مهین کشیش سعیداوی ۴۴۳ ۶۲۹
۵۴۶ فاطمه قنبرپور ۴۲۱ ۶۲۳
۵۴۷ بهروز غلامیان ۳۹۸ ۶۲۱
۵۴۸ مهدی لویمی ۴۷۳ ۶۱۷
۵۴۹ محمدجواد گذاری ۴۶۰ ۶۱۷
۵۵۰ احمد حمیداوی ۱۶۵ ۶۱۳
۵۵۱ علی فرهودی ۴۱۰ ۶۰۶
۵۵۲ مسلم دهقانی ۲۰۷ ۶۰۱
۵۵۳ رحیم افرند ۰۳۰ ۶۰۱
۵۵۴ محمد عامری ۳۵۹ ۵۹۷
۵۵۵ مرضیه همت نژاد ۶۰۲ ۵۹۲
۵۵۶ بهرام سهرابی ۲۸۱ ۵۸۵
۵۵۷ احمد مدحج ۴۸۵ ۵۷۶
۵۵۸ سیدقادر فاضلی ۴۰۳ ۵۷۵
۵۵۹ سارا ندافی ۵۶۲ ۵۷۲
۵۶۰ سروش ریخته گر ۲۳۳ ۵۶۴
۵۶۱ کیوان همت علیان ۶۰۱ ۵۶۰
۵۶۲ محمدامین حمیدی ۱۶۹ ۵۵۹
۵۶۳ سامی سعدی ۲۷۰ ۵۵۶
۵۶۴ عبدالرضا حمیدیان زاده ۱۷۲ ۵۵۳
۵۶۵ عزیز صادقی نیا ۳۲۸ ۵۵۳
۵۶۶ محمد علی آبادی ۳۸۴ ۵۵۱
۵۶۷ رضا مهتدی زاده ۵۲۰ ۵۴۵
۵۶۸ محسن طاهری ۳۴۹ ۵۴۳
۵۶۹ رحیم حبیب الهی ۱۴۳ ۵۳۳
۵۷۰ منوچهر رضائی بهبهانی ۲۲۵ ۵۳۲
۵۷۱ شهرام نصیری خواه ۵۶۷ ۵۲۳
۵۷۲ شیرین ذاکری ۲۱۰ ۵۲۱
۵۷۳ نیما فربد ۴۰۶ ۵۲۰
۵۷۴ زاهد پادبان ۰۹۹ ۵۱۲
۵۷۵ عبدالرضا لویمی ۴۷۲ ۵۰۶
۵۷۶ قاسم دیوانی ۲۰۹ ۵۰۵
۵۷۷ رضا هاشمی گهروئی ۵۹۳ ۴۸۸
۵۷۸ علی سلمان نیا ۲۷۸ ۴۸۶
۵۷۹ مجتبی همائی ۵۹۹ ۴۷۶
۵۸۰ میثم قنبری بیرگانی ۴۲۲ ۴۷۱
۵۸۱ محمد وفاخواه ۶۰۴ ۴۶۸
۵۸۲ مسعود جدیدزاده ۱۱۷ ۴۵۹
۵۸۳ احمدرضا گل چیان ۴۶۲ ۴۵۵
۵۸۴ شریعت عبیداوی ۳۷۳ ۴۴۹
۵۸۵ اقدس محمدی پلارتی ۴۸۱ ۴۴۸
۵۸۶ مالک صابری مهر ۳۲۶ ۴۴۳
۵۸۷ نعیم فاضلی مطلق ۴۰۴ ۴۳۴
۵۸۸ احمد غوابش ۳۹۹ ۴۲۸
۵۸۹ مائده خاکوندان ۱۸۰ ۴۱۳
۵۹۰ شاهین تذرو ۱۰۹ ۴۰۸
۵۹۱ عبداله منصفی ۵۱۵ ۳۹۶
۵۹۲ علیرضا رادمرد ۲۱۱ ۳۷۸
۵۹۳ سیدمجتبی علی پور ۳۸۵ ۳۷۰
۵۹۴ احسان خرمیان ۱۸۲ ۳۶۵
۵۹۵ روژان غالب زاده ۳۹۵ ۳۵۰
۵۹۶ حسین نیک آئین ۵۸۷ ۳۳۴
۵۹۷ سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان ۳۴۷ ۳۱۶
۵۹۸ خلود عباسیان راد ۳۶۲ ۲۹۹
۵۹۹ امیرمحمد هادی نیا ۵۹۱ ۲۸۷
۶۰۰ داود شاهپری بنشتی ۳۰۵ ۲۶۰
۶۰۱ رضا فریدونی ۶۱۸ ۳۳

 

       ایـنک در اجرای ماده ۵۲  قانـون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰  آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد .

شـکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود کـه مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • سرور گرامی خانم هاجر چنارانی نماینده ی محترم شهرستان نیشابور و شهر فیروزه.
  شما در نخستین نطق خود در صحن علنی ی مجلس سخنانی فرمودید که مرا ناامید کردید و از آن دلبستگی که در اثر نطقهای تبلیغاتی ی پیش از انتخابتان در من ایجاد شده بود تا حد زیادی کاستید، به این جهت بر خود لازم می دانم دقایقی از وقت گرانبهایتان را بگیرم و چند جمله در نقد فرمایشات شما به حضورتان تقدیم کنم تا شاید برایتان حکم زنگ اخباری داشته باشد که جبران مافات نمایید و جایگاه شایسته ای را در قلوب امثال من پیدا کنید.
  بانوی محترم، شما از چه کار آقای احمدی نژاد راضی بودید که آنقدر وقت و انرژیتان را برای سفرهای استانی ی وی تلف کردید؟ در صورتیکه می توانستید از آن وقت گرانبهاتر از طلا و انرژی ی ارزشمندتر از جواهرتان در جهت رفع مشکلات و ترمیم خرابیهایی که وی در طول هشت سال ریاست جمهوری اش بر سر این کشور و این مردم آورده بود استفاده نمایید، آقای احمدی نژاد در طول مدت ریاست جمهوری اش کارهای مثبت زیادی انجام داد ولی به نظر من دو کارش بسیار نابخردانه بود:
  یکی بی ادبیها و بی تربیتیها و فحاشیهایی که نسبت به دیگران از جمله کشورهای دیگر و مخصوصاً اسرائیل ادا می کرد و باعث دشمن تراشی و انتقامجویی در آنها گردید که تحریممان نمودند و چوبش را ما مردم باادب خوردیم، در صورتیکه شما که شخص فرهیخته و فرهنگ دوست و آشنا به تمدن هستید می دانید که این لحن گفتار درخور انسانهای فهیم نیست بلکه از خصوصیات بشرهای دورانهای گذشته که هنوز به مرحله ی تمدن نرسیده بودند و در جهالت به سر می بردند می باشد.
  و دیگری قطع سوبسید قبل از آنکه منبع مطمئن دیگری را جایگزین آن کند که بازهم هزینه اش را ما مردم فقیر پرداختیم، وی درست مثل اینکه بخواهد بچه را گول بزند چهل و پنج هزار و پانصد تومان یارانه به دستمان داد و به جای آن چهارصد هزار تومان سوبسید را از جیبمان برداشت که این کارش کاملاً زرنگی به حساب می آید و نشانی از مردانگی ندارد.
  شما فرمودید: «تقاضای مردم و رهبری مقاوم سازی ی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حل مشکلات تولید می باشد که توفیق چندانی حاصل نشده است، همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند مشکلات کشور ناشی از مدیریت ضعیف، بی حال، ناامید، غیر انقلابی و بی تحرک است، این مشکلات زمانی حل می شود که مدیریت انقلابی، فعال، پرتحرک و کارآمد بر کشور حاکم شود و امیدواریم ملت ایران در بیست و نهم اردیبهشت این مشکل را علاج کند.»
  سرور عزیز، اگر دقیقتر و منصفانه تر به رویدادها نظر بیفکنید حتماً گواهی خواهید داد که آقای روحانی بزرگترین مانع سر راه این آرزوی مردم و رهبری را که تحریمهای بانکی و معاملاتی بود از میان برداشت و جاده را برای رشد اقتصاد و ایحاد اشتغال در کشورمان باز کرد، همان موانعی که در اثر بی خردی ی آقای احمدی نژاد برایمان ایجاد گردیده بود، اما اینکه شما مشکلات کشور را ناشی از مدیریت غیر انقلابی ارزیابی کرده اید و راه حل آنها را مدیریت انقلابی معرفی نموده اید به نظر من کاملاً اشتباه است زیرا به عنوان محقق تاریخ معتقدم اکثر قریب به اتفاق مشکلات ما ناشی از عملکردهای انقلابی که طی ی ۳۹ سال گذشته اعمال کردیم می باشد و تا زمانی که رویه ی انقلابی مان را کنار نگذاریم و به روشهای اصلاح طلبانه متوسل نگردیم به هیچوجه موفق به حل مشکلات بیشمارمان نخواهیم شد.
  خواهر گرامی، حل کردن مشکلات جامعه با توسل به روشهای انقلابی مناسب این زمان که در قرن ۲۱ یعنی قرن انفجار اطلاعات و اوج فرهنگ زندگی می کنیم نیست بلکه امروز انسانها مشکلاتشان را از طریق دوستی و محبت و احترام به یکدیگر حل می کنند، اینکه آقای حسن روحانی گوشی ی تلفن را برمی دارد و ۲۱ دقیقه با آقای باراک اوباما صحبت می کند نشان دهنده ی هوشمندی ی وی و درک درست او از شرایط و مناسبات قرن حاضر است و شما مطمئن باشید که از این رویه اش نتیجه ی آبرومندانه و افتخار آمیزی خواهد گرفت.
  شما در سخنرانی تان خواستار تکرار تجربه ی هشت سال جنگ تحمیلی در اداره ی امور کشور شده اید در صورتیکه به خوبی می دانید حاصل آن تجربه ی هشت ساله بیش از ۳۰۰ هزار شهید و تعداد بیشتری معلول و اسیر و میلیاردها خسارت بود و خدا نکند دوباره چنان تجربه ای نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کشوری رخ دهد زیرا جنگ با هر هدفی که باشد مایه ی عقب ماندگی و ذلت و ضعف جامعه می گردد.
  شما همچنین گفتید: «اقتصاد مقاومتی ساختاری نظام مند دارد که در آن تهدیدها به فرصتها تبدیل شود و زمینه ی رشد و توسعه ی اقتصادی و نهایتاً عدالت اجتماعی به وقوع بپیوندد، اقتصاد مقاومتی با اتکا به نیروهای درونی به دنبال تبدیل شدن به اقتصاد پیشرو و قدرتمند است، تجلی ی اقتصاد مقاومتی در حوزه ی تولید است و در این حوزه عوامل مهم و زیادی تأثیر دارد از جمله مواد اولیه، دانش و فن آوری، نیروی انسانی، شرایط محیطی و اقلیمی و همچنین سرمایه، در حال حاضر مهمترین ماده ی اولیه در اقتصاد در دنیا نفت و گاز است که ایران منابع غنی ی نفت و گاز در اختیار دارد، از لحاظ دانش و فن آوری نیز استعدادهای فوق العاده ای در کشورمان داریم، حدود سی میلیون نیروی کار ساده و جوان و شرایط اقلیمی و فیزیکی ی ایران، ظرفیتهای بسیاری برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است، مهمترین مشکل ما در حال حاضر بالا بودن نرخ بیکاری است که باعث افزایش آسیب های اجتماعی می شود، باید در سایه ی بسیج همه با هم در ریشه کنی ی بیکاری متحد شویم با ایجاد تعاونیهای روستایی، اتحادیه های کارآفرینی، اشتغال پایدار به خصوص در روستاها فراهم آوریم و از مهاجرت جلوگیری کنیم چرا که مهاجرت باعث حاشیه نشینی، اعتیاد، فساد و بی بند و باری، طلاق و هزاران آسیب اجتماعی در جامعه می شود، باید سه قوه ی مجلس، قضاییه و مجریه همه با هم به دنبال حل مسئله باشیم، در راستای اشتغال به اقشار آسیب پذیر جامعه به خصوص معلولان، به خصوص زنان سرپرست خانوار و به خصوص زنان بدسرپرست توجه ویژه شود، با افزایش وابستگی به اقتصاد غرب ولو به صورت کلامی، شکنندگی ی اقتصاد کشور افزایش می یابد.»
  همشهری ی با عزت، این فرمایشات شما بر ملا کننده ی این واقعیت است که نظام جمهوری ی اسلامی طی ی ۳۹ سال حاکمیتش نه تنها نتوانسته معضلات جامعه را بر طرف کند بلکه تا حد زیادی بر آنها افزوده است اما در مورد راه حلهایی که ارائه داده اید و اقتصاد مقاومتی در رأس آنهاست باید به عرضتان برسانم که اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار است که هیچگونه پایه ی علمی و قابلیت اجرایی ندارد زیرا فاقد عنصر اصلی ی اقتصاد که سرمایه است می باشد و مشخص نیست که سرمایه ی لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی از چه منابعی باید تأمین گردد، درآمد ملی ی ما که نفت است در شرایط فعلی کفاف مخارج گزاف کشورمان را نمی دهد پس حساب بازکردن روی درآمد نفت برای ایجاد اقتصاد مقاومتی بیشتر به یک خوش خیالی ی ذهنی شبیه است تا یک واقعیت عینی و قابل دسترسی.
  اگر نظر مرا بخواهید تنها راه ایجاد اشتغال در کشور ما سرمایه گذاری ی خارجی است و آنهم در صورتی امکان پذیر است که وضعیت سیاسی ی مملکت دارای سامان گردد و آنهم در صورتی به سامان می رسد که مخالفین نظام از حق اظهار نظر و انتقاد برخوردار باشند یعنی قانون به همان اندازه که از موافقین نظام پشتیبانی می کند از مخالفین نظام هم حمایت نماید و به همان مقدار که موافقین نظام از امکانات بیت المال برای تبلیغ افکارشان استفاده می کنند مخالفین نظام هم از آن بهره مند گردند.
  فقط در این حالت سرمایه دار خارجی رغبت می کند سرمایه ی عزیزتر از جانش را به مملکت ما بیاورد آن را به کار اندازد و سود حلالتر از شیر مادرش را نوش جان نماید، در غیر اینصورت نه تنها هیچ سرمایه داری در کشور ما سرمایه گذاری نمی کند بلکه سرمایه داران وطنی نیز همانگونه که طی ی ۳۹ سال گذشته سرمایه های خودشان را از کشور خارج کرده اند فرار سرمایه ادامه خواهد یافت و وضعیت اقتصادی ی ما از اینکه هست وخیمتر خواهد شد.
  اینکه آرزو کردید ۲۹ اردیبهشت ۹۶ آقای روحانی سرنگون گردد به نظر من اگر خدای نخواسته این آرزوی شما تحقق یابد مسلماً به ضررمان خواهد شد زیرا وی در چهار سال ریاست جمهوری اش راه تعامل با غرب را هموار کرده و تا حد زیادی شرایط سرمایه گذاری ی خارجی را فراهم ساخته که اگر در چهار سال پیش رو نیز رویه اش را ادامه دهد قطعاً اقتصاد کشورمان را به مقصد مطلوبی خواهد رساند پس از شما خواهر عزیز انتظار دارم تا این حد بدبین نباشید و بیشتر نسبت به آینده امیدوار باشید. با آرزوی موفقیت شما، محمد رضا کیانفر ۰۹۳۶۵۴۷۶۳۲۲