تصاویر: عملیات آسفالت خیابانهای “مسکن مهر” بندرماهشهر

خورنا – شهرداری بندرماهشهر خیابانهای مسکن مهر این شهر را کلید زد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.