انتصاب تعجب برانگیز و قابل تامل سرپرست جدید هیات نجات غریق مسجدسلیمان

میثاق حاجتی/خورنا:انتصاب سرپرست جدید هیات نجات غریق مسجدسلیمان موجی از تعجب و حیرت را در جمع اهالی ورزش شهرستان ایجاد نمود.
در حالی که مهندس مهران حسنوند طی دوسال حضور در هیات نجات غریق فعالیت های ارزنده و قابل توجهی را به ثبت رسانید و تاحدودی توانست به موضوع اشتغال ورزشکاران این رشته ورزشی بپردازد ، انتصاب سرپرست جدید این هیات موجی از حیرت را در بین اهالی ورزش مسجدسلیمان برانگیخت.

در حالی که این روزها حساسیت موضوع انتخابات بیش از پیش در بین آحاد جامعه احساس می شود ، انتصاب مسئول ستادمردمی آقای رییسی در مسجدسلیمان به سرپرستی هیات نجات غریق نشان داد که این انتخاب شتابزده و در این برهه زمانی جای سوال زیادی را در اذهان باقی خواهد گذاشت.

آیا بهتر نبود تا با بهره گیری از تجارب رییس پیشین این هیات و اقدامات بیادماندنی وی در این زمینه ورزشی ، ادامه روند موفقیت آمیز فعالیت این هیات را شاهد باشیم ؟؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.