لیست اصلاح طلبان اعتماد ملی مسجدسلیمان جهت حضور در شورای اسلامی شهر معرفی شد

میثاق حاجتی/خورنا:امروز پس از آنکه ۲۰ سال از شروع دولت اصلاحات بارویکرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی میگذرد و همچنین با گذشت شانزده سال از تشکیل اولین شورای اسلامی شهر وروستا به عنوان یکی از دستاوردهای جدی جریان اصلاحات ، بر آنیم تا دستاورد و رویکردهای این جریان اصیل را در شهرستان مسجدسلیمان نیز در قالب تحزب که یکی از بزرگترین دغدغه های ایران نوین و جامعه امروز است پی بگیریم ، برای نهادینه کردن آن پادر میدان عمل بگذاریم و درکنار مردم و کاندیدای شایسته ای که در طی یک فرآیند قاعده مند حزبی انتخاب گشته اند، میراث اصلاحات را زنده نگه داریم.

مسجدسلیمان به عنوان شهری با سابقه مشخص حزبی و همچنین با مردمی علاقمند، پیگیر و همدل در برطرف نمودن مشکلات عدیده شهر نیاز به عزمی جدی تر برای بازگشت به شکوه سیاسی خود و پیشرفت ، رشد و توسعه دارد.

از همه عزیزانی که دل در گرو پیشرفت این شهر مهجور که سالها در غیاب تحزب عرصه ای مناسب برای تاخت وتاز فرصت طلبان و بی شناسنامگان سیاسی بوده و همچنین از برادران وخواهران آگاهی که راه وآرمان های اصلاحات را بهترین گزینه موجود برای برون رفت از وضعیت فعلی میدانند خواهشمندیم در این میدان به یاری حزب و کاندیدای مورد نظر بشتابند.

بی شک نقطه مقابل قومگرایی ،تحزب است. روح شهر مسجدسلیمان زخم خورده از قومگرایی و خسته از تکرار طایفه گرایی بی نتیجه امروز منتظر مرحمی علمی، سیاسی و تجربه شده در تمام نظامهای سیاسی موفق دنیا و همچنین تکرار شده در کشور عزیزیمان ایران ست.

فریب کسانی که شعار دوری از طایفه گرایی میدهند اما ناتوان از ارائه نسخه ای تجربه شده ، علمی و مورد وثوق بزرگان سیاسی هستند را نخواهیم خورد و با باور به حرکت قانونی و تدریجی جریان اصلاحات را زنده نگه خواهیم داشت .

فرصت به وجود آمده را مغتنم بشماریم و بدون اندکی تردید، افتخاری دیگر برای این شهر وجریان اصلاحات دراین شهر رقم بزنیم و درروز ۲۹ اردیبهشت با رای به کاندیدای شاخص حزب اعتمادملی :

✅کورش حسنوند
✅شاهپور حسین پور
✅محمود جعفری شهنی
✅سهراب یوسفی شیخ رباط

از تفکر پیشروی حزبی وهمچنین پیشرفت، آرامش و توسعه شهری حمایت نماییم.

به امید آینده ای روشن

ستاد اصلاح طلبان اعتماد ملی مسجدسلیمان

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.