تماشاگران هوادار شهرداری فردا با اتوبوس به ورزشگاه شهداء انتقال داده می شوند

خورنا – باشگاه شهرداری بندرماهشهر با همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری به منظور سهولت در امر رفت و آمد هواداران به استادیوم برای دیدار حساس مقابل برق نوین سه دستگاه اتوبوس جهت انتقال هواداران در نظر گرفته که محل استقرار و زمان حرکت آنها به شرح ذیل است:

١)سربندر-فلکه معلم

٢)شهرک طالقانی-خیابان سادات

٣)شهرک شهید رجایی-جنب مسجد اما جعفر صادق(ع)

تمامی اتوبوس ها رأس ساعت ١۵ از مکان های ذکر شده به سمت استادیوم شهدا حرکت خواهند کرد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.