احراز صلاحیت ۱۴۴ نفر از داوطلبین انتخابات شورای اسلامی در هیات اجرایی شهرستان مسجدسلیمان

میثاق حاجتی/ خورنا: صلاحیت ۱۴۹نفر داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان درهیات اجرایی شهرستان موردبررسی قرارگرفت.

به گزارش پایگاه خبری خورنا و به نقل کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مسجدسلیمان از این تعداد یک نفر انصراف داد و صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق داوطلبین که ۱۴۴ نفربود احراز شد.

پس ازپایان رسیدگی درهیات اجرایی شهرستان لیست افراد جهت اظهارنظر به هیات نظارت شهرستان منعکس گردید وطبق قانون هیات نظارت شهرستان ازتاریخ۲۵/۱/۹۶الی۳۱/۱/۹۶بمدت۷روز مهلت داردکه نتیجه بررسی هارابه هیات اجرایی اعلام نماید..

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.