شستشوی مخازن زباله با مواد ضدعفونی کننده برای جلوگیری از پراکندگی مواد آلوده کننده و میکروبی

بیش از 700 مخزن زباله مکانیزه در سطح شهر با استفاده از خودروی مکانیزه شستشوی مخازن زباله و مواد ضد عفونی کننده همراه با آبگرم نظافت وشستشو شدند

خورنا – معاونت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر با اعلام این خبر اظهار داشت : واحد خدمات شهری اقدام به شستشو و گندزدایی مخازن زباله بوسیله خودروی مکانیزه در سطح شهر نموده است .
داریوش گنجی پور افزود : در آستانه گرم شدن هوا و برای جلوگیری از پراکندگی مواد آلوده و میکروبی، اشاعه بیماری و حفظ بهداشت محیط زیست نسبت به نظافت و شستشوی مستمر و گندزدایی و ضدعفونی کردن مخازن زباله مکانیزه اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد : بیش از ۷۰۰ مخزن زباله مکانیزه  در سطح شهر با استفاده از خودروی مکانیزه شستشوی مخازن زباله و مواد ضد عفونی کننده همراه با آبگرم نظافت وشستشو می شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.