حفظ سلامت کشاورزی با ردیابی آفات قرنطینه ای

خورنا –

حفظ سلامت کشاورزی با ردیابی آفات قرنطینه ای

مدیر جهاد کشاوزی آبادان از ردیابی نخلستانهای این شهرستان در برابر آفات قرنطینه ای به منظور حفظ سلامت پوشش کشاورزی خبر داد.
ناجی شهیب زاده گفت: ردیابی آفات قرنطینه ای شامل سرخرطومی حنایی خرما میباشد که کارشناسان جهاد کشاورزی آبادان با روشهای علمی نسبت به مانیتورینگ این آفت در نخلستانها اقدامات لازم را انجام میدهند.
شهیب زاده هدف از ردیابی را آگاهی از ورود احتمالی آفت به شهرستان و در صورت مشاهده ریشه کنی بلافاصله اعلام کرد و گفت: سرخرطومی حنایی خرما با توجه به تولید نسل زیاد آفتی است که میتواند تا صد در صد به نخل خرما خسارت وارد کند و ردیابی بر اساس پایش های چشمی و مشاهده علائم و همچنین استفاده از فرمون های جنسی مخصوص این سوسک صورت میگیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.