توزیع کود مایع بین کشاورزان آبادانی

خورنا –

توزیع کود مایع بین کشاورزان آبادانی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: ۵۰ لیتر کود مایع و ۳۰ کیلوگرم کود کلات آهن بین سبزی کاران آبادانی توزیع شد.
ناجی شهیب زاده اظهارداشت: تغذیه گیاهی و افزایش تولید سبزی و صیفی در منطقه از جمله اهداف توزیع کود بین سبزی کاران بوده است که در ۲۰ روستای شهرستان توزیع شده است.
شهیب زاده کرد:۵۵ نفر از بهره برداران توانستند از این کود بهره مند شده و جهت هر چه با کیفیت تر شدن محصول از این کودهای ریز مغذی استفاده نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.