برشکاری و پیاده سازی بخشی از بدنه ی برج ۸۰۰۱ پتروشیمی بوعلی سینا

عملیات برشکاری و پیاده سازی بخش دیگری از بدنه ی برج 8001 با موفقیت انجام شد.

خورنا –  محمدرضا شکارزاده مدیر پروژه ی بازسازی واحد ۸۰۰،ضمن اعلام این خبر و تشکر از کلیه همکاران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و همچنین شرکت پارکو افزودند:این قطعه ،در واقع سخت ترین قطعه و خطرناک ترین بخش برج برای برشکاری بود زیرا اولا بوم جرثقیل ٣۶٠ تن به بالای برج نمی رسید تا بتواند نفرات و بسکت حاوی وسایل پشتیبانی را به سهولت جابجا و در دسترس نفرات اجرایی قرار دهد ثانیا بوم جرثقیل ٨٠٠ تن تقریبا عمود و در فاصله کمتر از یک متر ازبدنه ی برج قرار داشت که خوشبختانه با محاسبات دقیق زوایای چرخشی بوم و اوزان سوپرلیفت قطعه ۶/۵ متری با وزن حدود ٨٨ تن برشکاری و پیاده گردید.

پیش بینی می شود قطعه بعدی طی سه روز آینده با طول ٨ متر و وزن حدود ١٠۵ تن برشکاری و پیاده گردد. شایان ذکر است شرایط جوی و هماهنگی بین کلیه بخشهای داخل و خارج سازمان و رعایت  و پیش بینی کلیه اصول و نکات ایمنی از الزامات ابتدایی تخریب می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.