رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی تعاون روستایی خوزستان:

میوه شب عید خوزستان تا ۲۰ اسفند تامین می‌شود

رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی تعاون روستایی استان گفت: طبق مصوبه کمیته راهبری خوزستان ۲هزار و ۶۰۰تن پرتقال و ۷۵۰تن سیب برای تامین نیاز میوه شب عید استان مد نظر قرار گرفته شده است.

خورنا|احمدرضارستمی _مهندس فرهاد باب الهی رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی تعاون روستایی خوزستان گفت: طبق مصوبه کمیته راهبری خوزستان ۲هزار و ۶۰۰تن پرتقال و ۷۵۰تن سیب برای تامین نیاز میوه شب عید استان مد نظر قرار گرفته شده است.

باب الهی اظهار کرد: تعاون روستایی خوزستان به عنوان مباشر تامین میوه شب عید٬ طبق مصوبه کمیته تنظیم بازار استان محسوب می‌شود، به همین دلیل تمام سعی و تلاش ما بر این است که نیازهای خوزستان را جهت تامین میوه شب عید برطرف سازیم.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز استان خوشبختانه ۲هزار و ۶۰۰تن پرتقال و ۷۵۰تن سیب برای تامین میوه شب عید مد نظر است که هم اکنون کل نیاز سیب استان تامین و ذخیره شده است و ۹۰۰تن پرتقال وارد و تا ۲۰ اسفند تمامی پرتقال مورد نیاز استان نیز وارد و ذخیره خواهد شد.

رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی تعاون روستایی استان با اشاره به اینکه هدف از تامین میوه شب عید تنظیم بازار و کوتاه کردن دست واسطه‌ها میباشد گفت: میوه فوق از باغات جنوب کشور یعنی فارس و جیرفت و یک مقدار هم از باغات خوزستان تامین می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.