اولین موسسه فرهنگی هنری در هفتگل افتتاح شد

قادر سبحانی |خورنا- حمیدبهداروندی ضمن اعلام این خبر گفت:اولین موسسه فرهنگی هنری بانام دانشمندکوچک هفتکل بامجوزاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی وبامدیرمسئولی خانم زهرامعماری باحضورامام جمعه فرماندارودیگرمسئولین وهنرمندان افتتاح شد

مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هفتکل ادامه داد:این موسسه تک منظوره باهدف آموزش کودکان ونوجوانان وکشف استعدادهای درخشان شهرستان دررشته های آموزش طراخی نقاشی های کارتونی نمایش شعرقصه گویی و آموزش پاستل وکارباخمیرودیگررشته های فرهنگی هنری توسط مربیان برجسته شروع بکارکرد

درحاشیه این افتتاحیه بااهداءکناب توسط این اداره ازمدعوین تقدیربعمل آمدومجوزفعالیت توسط مهندس مرادی فرماندارشهرستان هفتکل تحویل سرکارخانم معماری مدیرموسسه گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.