واگذاری یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی به محرومین روستایی

اسداله ترحم / خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه با اعلام این خبر، گفت: یک هزار و ششصد هکتار از اراضی ملی پس از انجام عملیات های تجهیز و نوسازی، احداث شبکه های فرعی، زهکش های روباز زیر زمینی در قالب طرح مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) به افراد واجد شرایط ساکن روستاهای عشاره سفلی، آسیاب و مشراگه واگذار گردید.

سید داوود علوی فرد افزود: جهت راه اندازی این طرح مبلغ  پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات مقام معظم رهبری هزینه شده است.

وی در ادامه گفت: با بهره برداری از این طرح ها برای صدوشصت نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

علوی فرد در پایان اظهار داشت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری پانصد هکتار دیگر در همین راستا به محرومین روستایی واگذار شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.