مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان: بانک اطلاعات تولید محصول سالم در استان باید ایجاد شود 

خورنا | احمدرضارستمی: جلسه توسعه کشاورزی ارگانیک با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مشاور رییس سازمان در امور محیط زیست و مواد غذایی،  نمایندگان سمن ها، ادارات کل استاندارد ، غذا و دارو، تعاون روستایی، شیلات، محیط زیست، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، مدیران حفظ نباتات و تولیدات دامی در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برگزار شد.

 

در ابتدا معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت : این جلسه با هدف بررسی امکان عرضه و بازار سازی محصولات کشاورزی استاندارد، مدیریت پسماند های ویژه و امحاء آن ها و ارائه توانمندی سمن ها در تولید محصولات طبیعی و سالم برگزار شد.

 

محمد قاسمی نژاد با عنوان اینکه میزان سم مصرفی در محصولات کشاورزی نسبت به یک دهه گذشته در استان از نصف هم کمتر شده است افزود : در حال حاضر ۴۴ کلینیک گیاهپزشکی و ١١ انسکتاریوم به منظور تولید حشرات مفید در استان ایجاد شده است که این نشان دهنده تلاش سازمان برای کاهش مصرف سموم می باشد.

 

در ادامه کعبی نماینده محیط زیست با بیان اینکه پسماندها به پنج دسته عادی، صنعتی، پزشکی، کشاورزی و ویژه تقسیم می شوند گفت : ظروف مخصوص استفاده سم های آلوده و گیاهان و محصولات آلوده کشاورزی باید توسط کشاورز امحاء شوند و این کار نیازمند فضای مخصوص می باشد.

 

در ادامه این جلسه نماینده اداره کل استاندارد گفت: آلاینده های محصولات کشاورزی شامل آفت کش ها، کودهای شیمیایی، فلزات سنگین و مایکوتوکسین ها می باشند که عامل بیماریهایی همچون سقط جنین، تولد نوزادان ناقص الخلقه، انواع سرطان ها ،نازایی و …. می شوند.

 

فرامرزی ادامه داد : عدم تفاوت قیمت فروش محصولات دارای حد مجاز آلاینده با سایر محصولات ، عدم وجود مکان (میدان تره بار) برای فروش و کمبود امکانات برای صادرات این نوع محصولات کشاورزی، انگیزه متقاضیان را برای کشت  محصولات دارای حد مجاز آلاینده از بین می برد.

 

در پایان این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : باید بانک اطلاعات تولید محصول سالم در استان ایجاد شود  همچنین نمایشگاه عرضه محصولات سالم و ارگانیک مانند سال های قبل در استان تشکیل شود تا مردم با این محصولات بیشتر آشنا شوند.

 

چنگلوایی افزود : سند تولید محصولات سالم و ارگانیک برای استان تهیه شود و الزامات و ضرورت انجام کار و اهداف و زمان در این سند نوشته شود همچنین بازارچه عرضه محصول سالم با رویکرد احداث در قطب تولید تشکیل شود که تعاون روستایی  باید در این مورد پیگیر شود.

 

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.