صعودتیم والیبال پیروزی رامهرمز به نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاههای استان

فرشیدفرجی-خورنا تیم والیبال پیروزی به جمع چهارتیم نهایی مسابقات والیبال بزرگسالان لیگ استان صعود کرد.

به گزارش خورنا تیم والیبال بزرگسالان پیروزی رامهرمزبا مربیگری آقایان علی بهوندی وکورش کیانی توانست سه بریک تیم نفت مسجدسلیمان را که ازدوبازیکن شمالی هم بهره میبرد شکست دهدوبرای اولین باربه جمع چهارتیم نهایی راه پیداکند.

لازم به ذکراست که  این بازیها درچهارگروه چهارتیمی انجام شد که تیم والیبال آبادان وپیروزی رامهرمز ازاین گروه صعود کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.