: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر

خورنا: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فعال شدن محورهای جدید گردشگری در این شهرستان خبر داد و گفت: شوشتر در سه محور جدید در نوروز سال جاری پذیرای گردشگران…