: برگزاری جشنهای زیر سایه خورشید و برنامه های ویژه دهه کرامت در شادگان خوراک خبرخوان خوراک اتم