– امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار شهرستان اندیمشک . جلسه شورای سلامت شهرستان اندیمشک ب

معاون فرماندار اندیمشک:

خورنا – امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار شهرستان اندیمشک در جلسه شورای سلامت شهرستان اندیمشک با انتقاد از وضعیت بهداشتی شهرستان اندیمشک خواهان تلاش بیشتر ادارت مرتبط در این راستا شد. وی از وضعیت فاضلاب…