آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، در این همایش ضمن تاکید بر نقش متمایز ائمه ی جمعه در ترویج فرهنگ انقلا خوراک خبرخوان خوراک اتم