، محمد الیاسی و امین سوری

خورنا- مهرزاد اسفندیاری، اظهار کرد: در اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی ۵ کشتی‌گیر اندیمشکی بهنام‌های، کرامت عبدولی ۶۳ کیلوگرم، محمد الیاسی و امین سوری ۶۷ کیلوگرم، مهدی زیدوند ۷۲ کیلوگرم و سعید عبدولی…