ˈ حسین نظریˈ

خورنا: معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: آمار بانوان متقاضی کار درسطح استان خوزستان رو به افزایش است. ˈ حسین نظریˈ روزچهارشنبه در گفت و گو با…