ˈ احمد پارو ˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هفته آینده کادرهای فنی تیم های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید صنعت نفت منصوب می شوند تا برای حضور در مسابقات لیگ های برتر کشور آماده شوند. خوراک خبرخوان خوراک اتم

خورنا: رییس آکادمی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان گفت: تمرینات تیم های پایه ای صنعت نفت آبادان با مشخص شدن کادر فنی این تیم ها در هفته آینده از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز می شوند. ˈ احمد پارو ˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هفته آینده کادرهای فنی تیم های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید صنعت نفت منصوب می شوند تا برای حضور در مسابقات لیگ های برتر کشور آماده شوند. وی اظهار کرد: تمرینات این تیم ها از… در ادامه بخوانید