ˈرضا رفیعیˈ

خورنا: مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خوزستان گفت: از 13 مصدوم تصادف یک دستگاه مینی بوس حامل کارکنان شرکت نفت با پراید در هویزه، یک نفر فوت و دو…