اخبار شوشتر

خبرهای شهرستان شوشتر و حومه

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

خورنا-احمدرضارستمی: در سومین جلسه شورای اشتغال استان خوزستان عیسی منصوری گفت: اگر چه پرداخت تسهیلات اشتغالزا جزئی از فرآیند اشتغال به حساب می‌آید ولی باید در نظر داشت که این موضوع به هیچ عنوان…