اخبار رامشیر

خبرهای شهرستان رامشیر و حومه

خورنا-فرزاد شعبانی نوشتاری از دکتر فاضل خمیسی (فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) به فرمایش مولا علی (ع)، بدترین کِبر، تکبر به مال است. واین دستور نشان میدهد، ناپایدارترین و…
خورنا-فرزادشعبانی نوشتاری از فرزاد‌ شعبانی هموطنان سراسر کشور بیاد دارند زمستان سال گذشته را که دمای هوا در تهران، کرج و…
نوشتاری پیرامون فیلترینگ تلگرام به قلم فرزاد شعبانی عدم فیلترینگ فضای مجازی یکی از عمده ترین شعارهای رئیس جمهور در بحبوحه شعارهای رنگین انتخاباتی سال گذشته بود. گذشته از جنبه…
خورنا -فرزاد شعبانی نوشتاری از فرزاد شعبانی به بهانه یکسالگی انتخابات شورای شهر رامشیر سال گذشته در چنین روزهایی لیست جدید اسامی اعضای شورای شهر رامشیر از صندوق های رای سر…