اخبار رامهرمز

خبرهای شهرستان رامهرمز و حومه

سرپرست سابق اداره فرهنگ و ارشاد رامهرمز و دستیار جوان کنونی مدیر کل ارشاد خوزستان خبرداد :

خورنا | سرویس جوانان: دستیار جوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از تاسیس ۶۰۰۰ باشگاه فرهنگی هنری با هدف تقویت دانش عمومی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای اجتماعی کردن مبحث مبارزه…