اخبار امیدیه

خبرهای شهرستان امیدیه و حومه

اسداله ترحم/ خورنا – به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امیدیه، اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور دکتر درستان معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سید مهران رفیعی فرماندار شهرستان، آبدیده مدیر…
اسداله ترحم / خورنا – سرهنگ محمد پرون فرمانده نیروی انتظامی شهرستان امیدیه: پلیس در هر زمان و مکان مخالف شادی مردم نبوده و نیست و مردم از سنت ها و رسم ورسوم برای شادی استفاده…