اخبار هندیجان

خبرهای شهرستان هندیجان و حومه

از سال ۱۳۴۱ در این روستا زندگی می‌کنم و با اجاره کردن زمین‌های کشاورزیِ مردم روی آن‌ها گندم می‌کارم، بارها و به وضوح دیده‌ام مقبره‌ها و قبرستان‌های خمره‌ای سفالی و تابوتی در تپه‌های مختلف…