اخبار بندرامام

اخبار شهرستان بندر امام خمینی و حومه

یادداشتی از محمدشایان افضلی:

موجودیت یک رسانه در ابعاد انسانی در ذات روابط و ارتباطات( انسانی) نقش جزء و کل است و بعضا تفکیک این دو میسر نخواهد بود. فارغ از جایگاه بنیادی روابط عمومی در ساختار شرکت ها…
خورنا|باقرگل فر:با جابجایی بیش از ۵۰۶ هزار تن انواع کالا از طریق حمل و نقل ریلی طی دو ماهه نخست سال جاری، ۴ درصد رشد در عملکرد ریلی بندرامام خمینی(ره) نسبت به مدت مشابه…