معرفی خبرنگاران خورنا

این صفحه ویژه استعلام کارکنان خورنا است. اسامی و حوزه فعالیت های کلیه کارکنان خورنا در لیست زیر منتشر شده است. در صورتی که شخصی خارج از این لیست خود را همکار خورنا (در هر زمینه ای) معرفی نماید، کذب محض بوده و مورد تایید این رسانه نمیباشد.

 

۱- علی چاروسائی – مدیرمسئول و رئیس هیات تحریریه

۲- نازنین مهرابی – سردبیر پایگاه خبری خورنا

۳- عبدالهادی آرامی – معاون سردبیر، دبیر هیات تحریریه

۴- فرشاد آلناصر – عضو هیات تحریریه

۵- سید عماد طباطبائی – نایب رئیس هیات تحریریه – مشاور حقوقی

۶- محمدامین جمشیدی – سرپرست شهرستان اندیمشک، خبرنگار و عکاس

۷- شاهرخ حسنی – سرپرست شهرستان بندرماهشهر، عکاس و خبرنگار

۸- شاهین حسنی – ادمین اینستاگرام خورنا

۹- اسداله ترحم – سرپرست شهرستان امیدیه، خبرنگار و عکاس

۱۰- قادر سبحانی – سرپرست شهرستان هفتکل، خبرنگار و عکاس

۱۱- محمد قهرمانی -ادمین سرویس اینستاگرام

۱۲- میثاق حاجتی – سرپرست شهرستان مسجدسلیمان، خبرنگار و عکاس

۱۳- فرشید فرجی – سرپرست شهرستان رامهرمز، خبرنگار و عکاس

۱۴- کامیاب کردزنگنه – خبرنگار و عکاس

۱۵- مهدی چاروسائی- خبرنگار و عکاس

۱۶- – محمد عتیقی- طراح، توسعه دهنده، پشتیان فنی – مشاور فنی – خبرنگار و عکاس

۱۷- احمدرضا رستمی- خبرنگار ویژه خورنا VIP*

۱۸- فرزاد شعبانی – عضو هیات تحریریه، سرپرست شهرستان رامشیر، خبرنگار عکاس

۱۹- عبدالامیر گاموری – عکاس و خبرنگار

۲۰- هادی بحرکانی – سرپرست شهرستان هندیجان، خبرنگار و عکاس

۲۱- پدرام کسایی – سرپرست شهرستان بهبهان – خبرنگار و عکاس

۲۲- سینا چاروسائی – مسئول سرویس اینستاگرام‌ – خبرنگار و عکاس

۲۳- باقر گل فر – دبیر سرویس نفت و پتروشیمی – خبرنگار و عکاس

۲۴- حامد مجدی – عکاس ویژه

۲۵- فضل اله ترحم – خبرنگار و عکاس

۲۶- کاوه صفاپور – خبرنگار و عکاس

۲۷- هدایت اله ترحم- سرپرست بندر امام خمینی – خبرنگار و عکاس

۲۸- محمد آلبوعلی – دبیر سرویس طنز خورنا – خبرنگار و عکاس

۲۹- بهنام کنارکوهی – سرپرست شهرستان آغاجاری – عکاس و خبرنگار

۳۰- مژده قنواتی – خبرنگار و عکاس

۳۱- مرتضی پور – خبرنگار و عکاس

۳۲- دانیال کرمعلیان – ادمین سرویس اینستاگرام – خبرنگار و عکاس

۳۳- محمدرضا زیدانی – ادمین سرویس اینستاگرام – خبرنگار و عکاس

۳۴- رضا میردریکوند – خبرنگار و عکاس

۳۵- فرشید علیپور – خبرنگار و عکاس

۳۶-