استعلام خبرنگاران خورنا

این صفحه ویژه استعلام کارکنان خبرگزاری خورنا است. اسامی و حوزه فعالیت های کلیه کارکنان خورنا در لیست زیر منتشر شده است. در صورتی که شخصی خارج از این لیست خود را همکار خورنا (در هر زمینه ای) معرفی نماید، کذب محض بوده و مورد تایید این رسانه نمیباشد.

 

۱- علی چاروسائی – مدیرمسئول و رئیس هیات تحریریه

۲- نازنین مهرابی – سردبیر  – عضو هیات تحریریه

۳- عبدالهادی آرامی – معاون سردبیر، دبیر هیات تحریریه

۴- فرشاد آلناصر – عضو هیات تحریریه

۵- سید عماد طباطبائی – نایب رئیس هیات تحریریه – مشاور حقوقی

۶- سینا چاروسائی – مسئول سرویس اینستاگرام‌ – خبرنگار و عکاس

۷- شاهرخ حسنی – سرپرست شهرستان بندرماهشهر، عکاس و خبرنگار

۸- محمد آلبوعلی – دبیر سرویس طنز خورنا – خبرنگار و عکاس

۹- اسداله ترحم – سرپرست شهرستان امیدیه، خبرنگار و عکاس

۱۰- قادر سبحانی – سرپرست شهرستان هفتکل، خبرنگار و عکاس

۱۱- محمد قهرمانی _ ادمین اینستاگرام

۱۲-غلامعباس کاظمی – سرپرست منطقه آزاد اروند – خبرنگار و عکاس

۱۳- کامیاب کردزنگنه – خبرنگار و عکاس

۱۴- مهدی چاروسائی- دبیر سرویس ورزشی- خبرنگار و عکاس

۱۵- محمد عتیقی- طراح، توسعه دهنده، پشتیان و مشاور فنی

۱۶- احمدرضا رستمی- خبرنگار ویژه خورنا VIP*

۱۷- فرزاد شعبانی – عضو هیات تحریریه، سرپرست شهرستان رامشیر، خبرنگار عکاس

۱۸- عبدالامیر گاموری – عکاس و خبرنگار

۱۹- امرالله عناتی – سرپرست شهرستان هندیجان، خبرنگار و عکاس

۲۰- یاسین‌ مهرپرور – سرپرست شهرستان دزفول- خبرنگار و عکاس

۲۱- محمدامین جمشیدی – سرپرست شهرستان اندیمشک، خبرنگار و عکاس

۲۲- ابراهیم شریفی – خبرنگار و عکاس

۲۳- بهنام کنارکوهی – سرپرست شهرستان آغاجاری – عکاس و خبرنگار

۲۴- فضل اله ترحم – دبیر سرویس پتروشیمی – خبرنگار و عکاس

۲۵- هدایت اله ترحم- سرپرست بندر امام خمینی – خبرنگار و عکاس

۲۶ – نادر عسکری – سرپرست رامهرمز – عکاس و خبرنگار

۲۷- احسان اسکندری – سرپرست ایذه – عکاس و خبرنگار

۲۸‌ – نصرت ناصری کریموند – سرپرست شهرستان مسجدسلیمان – خبرنگار و عکاس

۲۹- محسن علیخانی – سرپرست شهرستان شوشتر – خبرنگار و عکاس

۳۰- حسین‌ چلوی زاده – سرپرست شهرستان گتوند- خبرنگار و عکاس

۳۱- حامد مجدی – عکاس

۳۲-