معرفی خبرنگاران خورنا

این صفحه ویژه استعلام کارکنان خورنا است. اسامی و حوزه فعالیت های کلیه کارکنان خورنا در لیست زیر منتشر شده است. در صورتی که شخصی خارج از این لیست خود را همکار خورنا (در هر زمینه ای) معرفی نماید، کذب محض بوده و مورد تایید این رسانه نمیباشد.

 

۱- علی چاروسائی – مدیرمسئول و رئیس هیات تحریریه

۲- نازنین مهرابی – سردبیر پایگاه خبری خورنا – عضو هیات تحریریه

۳- عبدالهادی آرامی – مسیول امور شهرستانها، دبیر هیات تحریریه، خبرنگار و عکاس

۴- فرشاد آلناصر – عضو هیات تحریریه، خبرنگار و عکاس

۵- محمد آلبوعلی – دبیر سرویس طنز خورنا (ناخور) – خبرنگار و عکاس

۶- محمدامین جمشیدی – سرپرست شهرستان اندیمشک، خبرنگار و عکاس

۷- شاهرخ حسنی – سرپرست شهرستان بندرماهشهر، عکاس و خبرنگار

۸- شاهین حسنی – فعال حوزه اینستاگرام خورنا – خبرنگار و عکاس

۹- اسداله ترحم – سرپرست شهرستانهای امیدیه، خبرنگار و عکاس

۱۰- قادر سبحانی – سرپرست شهرستان هفتکل، خبرنگار و عکاس

۱۱- احمد محسنی پارسا – سرپرست شهرستان باغملک، خبرنگار و عکاس

۱۲- میثاق حاجتی – سرپرست شهرستان مسجدسلیمان، خبرنگار و عکاس

۱۳- فرشید فرجی – سرپرست شهرستان رامهرمز، خبرنگار و عکاس

۱۴- یاسین مهرپرور – سرپرست شهرستان دزفول، خبرنگار و عکاس

۱۵- مهدی چاروسائی- سرویس ورزشی، خبرنگار و عکاس

۱۶- – محمد عتیقی- طراح، توسعه دهنده، پشتیان فنی – مشاور فنی – خبرنگار و عکاس

۱۷- احمدرضا رستمی- سرپرست شهرستان اهواز- عضو هیات تحریریه خبرنگار و عکاس

۱۸- فرزاد شعبانی – سرپرست شهرستان رامشیر، خبرنگار عکاس

۱۹- ..

۲۰- هادی بحرکانی – سرپرست شهرستان هندیجان، خبرنگار و عکاس

۲۱- پدرام کسایی – سرپرست شهرستان بهبهان – خبرنگار و عکاس

۲۲- سینا چاروسائی – مسئول سرویس اینستاگرام‌ – خبرنگار و عکاس

۲۳- باقر گل فر – سرپرست شهرستان شادگان – خبرنگار و عکاس

۲۴- حامد مجدی – عکاس و خبرنگار ویژه

۲۵- فضل اله ترحم – سرپرست سرویس پتروشیمی- خبرنگار و عکاس

۲۶- کاوه صفاپور – خبرنگار و عکاس

۲۷- احسان اسکندری – سرپرست شهرستان ایذه- خبرنگار و عکاس

۲۸- سید عماد طباطبائی – نایب رئیس هیات تحریریه – مشاور حقوقی – خبرنگار و عکاس

۲۹- هدایت اله ترحم- سرپرست بندر امام خمینی – خبرنگار و عکاس

۳۰- ….

۳۱- بیژن بهوندی- عضو هیات تحریریه – خبرنگار و عکاس

۳۲- عبدالامیر گاموری – عکاس و خبرنگار

۳۳-کامیاب کردزنگنه – خبرنگار و عکاس

۳۴-

….