استعلام خبرنگاران خورنا

این صفحه ویژه استعلام کارکنان خبرگزاری خورنا است. اسامی و حوزه فعالیت های کلیه کارکنان خورنا در لیست زیر منتشر شده است. در صورتی که شخصی خارج از این لیست خود را همکار خورنا (در هر زمینه ای) معرفی نماید، کذب محض بوده و مورد تایید این رسانه نمیباشد.

 

۱- علی چاروسائی – مدیرمسئول و رئیس هیات تحریریه

۲- نازنین مهرابی – سردبیر  – عضو هیات تحریریه

۳- عبدالهادی آرامی – معاون سردبیر، دبیر هیات تحریریه

۴- فرشاد آلناصر – عضو هیات تحریریه – مسئول آموزش – خبرنگار و عکاس

۵- سید عماد طباطبائی – نایب رئیس هیات تحریریه – مشاور حقوقی

۶- محمدامین جمشیدی – سرپرست شهرستان اندیمشک، خبرنگار و عکاس

۷- شاهرخ حسنی – سرپرست شهرستان بندرماهشهر، عکاس و خبرنگار

۸- شاهین حسنی – ادمین اینستاگرام خورنا

۹- اسداله ترحم – مسئول پذیرش تبلیغات – سرپرست شهرستان امیدیه، خبرنگار و عکاس

۱۰- قادر سبحانی – سرپرست شهرستان هفتکل، خبرنگار و عکاس

۱۱- ….

۱۲- فرشید فرجی – سرپرست شهرستان رامهرمز، خبرنگار و عکاس

۱۳- کامیاب کردزنگنه – خبرنگار و عکاس

۱۴- مهدی چاروسائی- خبرنگار و عکاس

۱۵- محمد عتیقی- طراح، توسعه دهنده، پشتیان و مشاور فنی

۱۶- احمدرضا رستمی- خبرنگار ویژه خورنا VIP*

۱۷- فرزاد شعبانی – عضو هیات تحریریه، سرپرست شهرستان رامشیر، خبرنگار عکاس

۱۸- عبدالامیر گاموری – عکاس و خبرنگار

۱۹- هادی بحرکانی – سرپرست شهرستان هندیجان، خبرنگار و عکاس

۲۰- پدرام کسایی – سرپرست شهرستان بهبهان – خبرنگار و عکاس

۲۱- سینا چاروسائی – مسئول سرویس اینستاگرام‌ – خبرنگار و عکاس

۲۲- باقر گل فر – دبیر سرویس نفت و پتروشیمی – خبرنگار و عکاس

۲۳- ….

۲۴- فضل اله ترحم – خبرنگار و عکاس

۲۵- هدایت اله ترحم- سرپرست بندر امام خمینی – خبرنگار و عکاس

۲۶- محمد آلبوعلی – دبیر سرویس طنز خورنا – خبرنگار و عکاس

۲۷- بهنام کنارکوهی – سرپرست شهرستان آغاجاری – عکاس و خبرنگار

۲۸- مژده قنواتی – خبرنگار و عکاس

۲۹- غلامعباس کاظمی – سرپرست منطقه آزاد اروند – خبرنگار و عکاس

۳۰- ابراهیم شریفی – خبرنگار و عکاس

۳۱-

۳۲-