ارتباط با ما

هم میهن گرامی درود

جهت ارتباط با ما میتوانید از طرق زیر اقدام کنید:

* شماره فکس خورنا در حال تغییر است

* شماره پیامک خورنا در حال تغییر است

* شماره واحد بازاریابی، تبلیغات و تحریریه خورنا در حال تغییر است

* ایمیل تحریریه خورنا info@khoorna.com است

* آدرس دفتر مرکزی خورنا در اهواز، کیانپارس است