برگزاری مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

خورنا -مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضور سهامداران روز سه شنبه ۷  دی  ۱۳۹۵ در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.
مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی، نماینده صندوق توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و مدیر جهاد کشاورزی آبادان به عنوان رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه کشاورزی شهرستان و مدیر عامل صندوق تشکیل شد.
رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان آبادان در حاشیه این نشست گفت: امروز دغدغه فعالان بخش کشاورزی افزایش درآمد است که این مهم با وجود صندوق می‌تواند روند مثبتی را در پیش بگیرد.
ناجی شهیب‌زاده گفت: حمایت و حضور بهره‌ برداران فعال این بخش می‌تواند حجم و کیفیت تولید و سرمایه گذاری در این بخش را در شهرستان بالا ببرد.

در این جلسه صورت های مالی و عملکرد شرکت مورد تصویب قرار گرفت ، همچنین درباره نحوه تقسیم سود سالیانه ، پرداخت پاداش ، حق الزحمه بازرس ، انتخاب بازرسین قانونی ، انتخاب حسابرس و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها تصمیم‌گیری شد.