برگزاری کلاس‌های پیش آگاهی بیماری‌های مهم نخل خرما

خورنا -همزمان با فصل سرما و با توجه به اهمیت مقوله پیش آگاهی در مورد مبارزه با آفات و بیماری های نخل خرما کلاس‌های ترویجی در این‌ باره در روستاهای شهرستان آبادان از ابتدای زمستان تشکیل شده و تا اواسط اسفند ماه ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با بیان مطلب فوق گفت : پیش‌ آگاهی برآورد شدت وقوع وسعت گرفتن یک بیماری (به صورت همه گیر) ، قبل از به وقوع پیوستن آن است.

چنین پیش بینی هایی که ممکن است ماهها قبل از وقوع بیماری اتفاق بیفتد به کشاورزان اجازه میدهد که با انتخاب استراتژی مشخص بتوانند با داشتن وقت کافی و روش مطمئن به مبارزه با بیماری بپردازند.

ناجی شهیب‌ زاده ادامه داد: کارشناسان حفظ نباتات و ناظرین شبکه مراقبت مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در سطح روستاهای شهرستان اعزام و با برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی نسبت به آموزش نخلداران در مورد مبارزه با بیماری‌های نخل خرما علی الخصوص خامج ، مبارزه بیولوژیکی اقدام می‌کنند و فراگیران را با مسائل و توصیه‌های فنی روز دنیا آشنا می‌کنند.

شهیب‌ زاده گفت: بیماری پوسیدگی گل آذین خرما (خامج) از مهمترین بیماری‌های نخل خرما بوده و توصیه‌های ما به باغداران و بهره‌برداران این است که سمپاشی با قارچکش‌های حفاظتی را در نخلستان‌هایی که سالهای پیش آلودگی مشاهده شده انجام داده و برای اطلاعات بیشتر حتماً با کارشناسان فنی حفظ نباتات و مراکز جهاد کشاورزی ارتباط برقرار نمایند.