علی‌مطهری: دولت برای انتخابات برنامه دارد

خورنا: فرزند شهید مطهری بر این باور است که رییس‌جمهور از مشایی دستور می‌گیرد و نمی‌تواند از فرامین او تمرد کند.

علی مطهری گفت: ۹۰ درصد اصولگراها در سال ۸۸ ادامه دولت احمدی‌نژاد را به صلاح نمی‌دانستند، اما آن چیزی را که صلاح می‌دانستند انجام ندادند.

او که تفکرات مشایی را خطرناک می‌داند باز هم از رابطه مرید و مرادی رییس‌جمهور با وی، ابراز نگرانی کرد و گفت: در انتخاب رییس‌جمهور آینده باید معلوم باشد که در پس پرده مرید کسی نیست که مثلا دائم از او استخاره بخواهند و کشور را براساس آن اداره کنند.

وی افزود: من انحراف را در افکار آقای مشائی می‌دانم و خطر را ناشی از ارادت و التزام احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور به افکار مشائی می‌دانم. البته افرادی مثل آقای جوانفکر و آقای شریف‌زاده هم تحت تاثیر این دو نفر از این افکار دفاع می‌کنند.

به گزارش خبرآنلاین،علی مطهری تصریح کرد: در مصاحبه تلویزیونی اخیر رییس‌جمهور هم برخی از این افکار بر زبان آقای رییس‌جمهور جاری شد؛ اما جمله آخر ایشان که «چه کسی گفته سال آخر دولت است؟» نشان می‌دهد که برای انتخابات آینده برنامه دارند.