نارضایتی ساکنان بخش جدید رامشیر از اوضاع برق رسانی

خورنا: صاحب خانه های رامشیری که در آن سوی جاده و یا به اصطلاح رامشیر جدید زندگی می کنند از اوضاع برق کشی بسیار ناراضی هستند.

بعضی از آنها برای روشن شدن چراغ خانه های نوسازشان مجبور به خرید کابل های بسیار قوی و گران قیمت هستند.

عذر اول مسوولان اداره برق رامشیر این بود که با توجه به ماه مبارک رمضان در فصل گرما نمی شود برق مردم را قطع کرد ولی پس از گذشت دو هفته هنوز هم خبری از اولیه ترین نیاز شهری، یعنی برق نیست.