تقدیر و تشکر نجات غریقان ،مدیران اماکن شناوری،قهرمانان شنا از عملکرد ۸ ماهه مهران حسنوند سرپرست هیئت نجات غریق مسجدسلیمان

میثاق حاجتی / خورنا: نجات غریقان،مدیران اماکن شناوری و قهرمانان شنا از عملکرد ۸ ماه مهندس مهران حسنوند سرپرست هیئت نجات غریق مسجدسلیمان تقدیر و تشکر کردند

_۲۰۱۶۱۰۲۸_۲۱۲۹۴۴

به گزارش پایگاه خبری خورنا ، جمعی از نجات غریقان(بانوان و آقایان)مدیران اماکن شناوری و قهرمانان شنا با امضای نامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از فعالیت ها و عملکرد مثبت مهران حسنوند سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مسجدسلیمان اعلام داشته اند.

امضاکنندگان در این نامه تصریح کرده اند: سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مسجدسلیمان مدیری متعهد و توانمند و از افتخارات مسجدسلیمان می باشند که از  زمان تصدی ایشان در این هئیت با عزمی راسخ و با وجود مشکلات فراوان خدمات ارزنده ای به انجام رسانیده است

_۲۰۱۶۱۰۲۷_۲۰۱۹۵۰

_۲۰۱۶۱۰۲۷_۲۰۱۹۲۴

_۲۰۱۶۱۰۲۷_۲۰۱۸۳۸