معاون استاندار خوزستان:

وزه فرهنگ در عمل و اجرا مغفول ترین حوزه هاست

خورنا – معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: حوزه فرهنگ در عمل و اجرا مغفول ترین حوزه هاست.

به گزارش ایرنا علی حسین حسین زاده روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان که در تالار مهتاب اهواز برگزار شد اظهار کرد: وقتی از منظر عملی به موضوع فرهنگ نگاه کنیم فاصله بزرگ بین جایگاه نظری و رویکرد عملی آن مشاهده می کنیم که این سوال را به ذهن متبادر می کند چرا با وجود همه تکریم ها و تجلیل ها و تحلیل هایی که نسبت به مقام فرهنگ در جامعه وجود دارد اما در حوزه عمل و اجرا مغفول ترین حوزه است.

وی افزود: باید به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به این پرسش پاسخ داده شود که غفلت در حوزه عملی فرهنگ با وجود همه تاکیداتی که بر آن است از کجا ناشی می شود؟

وی با اشاره به جایگاه نظری فرهنگ در جامعه ما اظهار کرد: وقتی از عاشورا سخن می گوییم تمایز آن با دیگر جریانات در فرهنگ آن است و آن را از یک منظر فرهنگی تبیین و تحلیل می کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان ادامه داد: وقتی راجع به انقلاب اسلامی ایران سخن گفته می شود تمایز این انقلاب با سایر انقلاب ها مورد توجه قرار می گیرد و انقلاب جمهوری اسلامی ایران از منظر فرهنگی انقلاب اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد یعنی وجه تمایز آن، رویکرد فرهنگی نظام اسلامی ما است.

وی افزود: همچنین وقتی از رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می آید بیش از این که به عنوان یک سیاست مدار مطرح باشند به عنوان عالمان دینی و فرهنگی مطرح هستند که همه این مسایل نشان از جایگاه فرهنگ در جامعه ما است.
حسین زاده توضیح داد: اعتقاد داریم راه حل بخش زیادی از مشکلات و آسیب ها در جامعه فرهنگی است و تجربه دنیا نشان داده از شیوه های دیگر نمی شود این مشکلات را کاهش داد.

وی در ادامه گفت: نگاه بیرون به خوزستان همیشه نگاه اقتصادی و نفتی بوده، و به عنوان یک استان زر خیز از آن نام برده می شود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به زمینه های فرهنگی در خوزستان افزود: در حوزه معرفتی در دوران معاصر در بحث فقه شیعه دو گرایش وجود داردکه بر این اساس برجسته ترین فردی که در حوزه معرفتی وجود داشته و باعث پیروزی گرایش اصولیون و اخباریون شده آیت ا… وحید بهبهانی است او یک خوزستانی است که سردمدار این گرایش معاصر است.

وی گفت: در بحث گرایش اصولی که مهم ترین گرایش در حوزه تشیع محسوب می شود از نوآورترین افراد و علما که دیدگاه های آن هنوز ادامه دارد می توان به آیت ا… شیخ مرتضی انصاری که او نیز خوزستانی است اشاره کرد.

حسین زاده بیان کرد: در دوره معاصر، خوزستان در زمینه ادبیات، داستان و سینما صاحب سبک است و این از جمله مواردی است که می تواند نگاه ما را به استان از منظر یک استان زرخیز تغییر دهد.

او در ادامه با اشاره به تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: مدیری که می رود و مدیری که به جای او می نشیند هر دو از جنس فرهنگ هستند و کسانی اند که در این حوزه کار کرده اند برای همین تغییری در این جابجایی احساس نمی شود.

به گزارش ایرنا در این آیین محمد جوروند به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان معرفی و از همایون قنواتی مدیرکل پیشین آن تقدیر شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.