درخواست ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی

خورنا: شنیده ایم علی اکبر ناطق نوری در دیدار با هاشمی رفسنجانی از وی خواسته است در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به صورت شفاف و تاثیر گذار ورود پیدا کند. آقای هاشمی هم گفته است مواضع خود را در موعد مقتضی بیان خواهم کرد.