تصاویر: آماده سازی مسیر برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس توسط روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر

خورنا -آماده سازی مسیر برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس توسط روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر

۷ac2607d-e1b7-49ba-adb2-38510f69f120_20160630_130250 ۴۳۸cb958-c82e-4d50-85ff-bdc3b348498e_20160630_130426 ۵۹۳۳fc68-cac6-4456-9b11-5ea187216d02_20160630_130303

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.