استاندار حامی سازمان های مردم نهاد است

خورنا -امروز عصر به مناسبت هفته جهانی شیر مادر و در برنامه ای که توسط موسسه ریحانه در شهرستان کارون با حضور خانم دکتر محبی همسر استاندار خوزستان برگزار شد؛ ایشان حمایت استاندار خوزستان رااز سازمانهای مردم نهاد اعلام نمود وگفت باید زمینه را برای بسط و گسترش فعالیت های سازمانهای مردم نهاد مهیا کنیم و سازمانهای دولتی نیز باید ملزم به همراهی و استفاده از نقطه نظرات “سمن” ها باشند .

خانم دکتر محبی گفت به عنوان یک پزشک و به مناسبت هفته جهانی شیر مادر در این مراسم حضور دارم و حامل پیام اعلام حمایت استاندار خوزستان برای سازمان های مردم نهاد هستم و معتقدم که به جای انتظار داشتن از یک یا حتی صد نفر در جامعه ؛ بهتر است تک تک افراد جامعه و بالاخص ما بانوان بعنوان پرورش دهنده ی نسل بعد ؛ برای داشتن یک جامعه متعالی دست در دست هم بدهیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.