استمرار برگزاری مانورهای پیشگیری از حوادث هوایی در فرودگاه ماهشهر ضرورت دارد

آمنه محتشمی-خورنا:عجمی مدیر HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگاران به استمرار برگزاری مانورهای پیشگیری از حوادث هوایی در فرودگاه ماهشهر تآکید نمود و گفت:توجه به شرایط اضطراری در سطح آحاد کل جامعه به ویژه ما مسولین که مسولیت خدمت گذاری مضاعف در برابر جامعه داریم ضروری می باشد.

عجمی مدیر HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه مراسم ضمن تآکید بر ضرورت استمرار برگزاری مانورهای پیشگیری از حوادث هوایی،کیفیت برگزاری این مانور در فرودگاه ماهشهر را مناسب عنوان کرد و تصریح نمود:با توجه به اینکه سال های زیادی در فرودگاه ماهشهر این چنین مانورهایی برگزار نشده بود و با شرایط و وضعیت آب و هوایی فرودگاه ،میتوان کیفیت این رزمایش را خوب اعلام نمود که توانسته در چارچوب مسولیت اجتماعی به نمایش گذاشته شود.

وی در ادامه افزود:با توجه به اینکه هر کار و اقدامی نقط ضعف و قوت خاصی دارد،ضرورت برگزاری جلسات تحریره بررسی کارشناسی نقاط قوت وضعف این چنین برنامه هایی احساس می شود که ان شالله با همکاری مسولین این امر با برگزاری جلسات  و نتیجه گیری مناسب بتوانیم با آمادگی بیشتری برنامه های آتی را در فرودگاه ماهشهر برگزار نماییم.

عجمی در پایان با اشاره به عملکرد اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تدارک دیدن ۲دستگاه خودروی آتش نشانی پیشرفته جهت فرودگاه ماهشهر خاطرنشان کرد:۲دستگاه خودروی آتش نشانی که سال گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اختیار فرودگاه ماهشهر قرار داده به دلیل شرایط تحریمی و نبود تجهیزات لازم قابل استفاده نبود ،که خوشبختانه امسال با توانایی داخلی و باز طراحی آن ها توسط شرکت های توانمند داخلی با استانداردهای لازم در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفتند و با قابلیت اطفای حریق در حین حرکت تآثیر بسزایی در انجام رزمایش داشته که امیدواریم با این اقدام عام المنفعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گامی مهم در حفظ ایمنی و کنترل حوادث در فرودگاه ماهشهر برداشته شود.