تشکیل جلسه مدیریت بحران هویزه

خورنا – جلسه مدیریت بحران شهرستان هویزه تشکیل شد.

به گزارش خورنا، جلسه فوق العاده مدیریت بحران شهرستان هویزه جهت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در مقابله با بحران احتمالی ناشی از طغیان رودخانه های کرخه نور و نیسان به ریاست مهندس کعبی سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه برگزار گردید.