بازدید هیأت لهستانی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و مجتمع بندری امام خمینی

باقرگل فر-خورنا:هیاتی لهستانی با هدف بررسی شرایط منطقه برای سرمایه گذاری از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه بندری امام خمینی (ره) بازدید می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تجار و مدیران بخش خصوصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور لهستان، در هفته ی آتی از این منطقه بازدید می کنند.

این هیات که در قالب یک تیم ۳۰ نفره و با هماهنگی استانداری خوزستان و فرمانداری شهرستان بندرماهشهر خواهند آمد، قصد دارند با هدف بررسی شرایط سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت، از کارخانجات و بنادر دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه بندری امام خمینی (ره) بازدید کنند.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای میزبانی از این هیات آماده می شود.