مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل علی عسگر ظاهری را از «لیست امید» به بهارستان فرستادند

خورنا – علی عسگر ظاهری با کسب اکثریت آرا نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی شد.

دقایقی پیش کار شمارش آرا در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل به پایان رسید.

بر این اساس، علی عسگر ظاهری عبده‌وند توانست با کسب اکثریت آرا نتیجه بهتری را نسبت به علی‌رضا ورناصری رقم بزند و به‌عنوان نماینده دهم مردم این حوزه انتخابیه در خانه ملت معرفی شد.

گفتنی است ظاهری از کاندیداهای مورد حمایت لیست امید بود.