مردم بهبهان «کشت زر» را راهی بهارستان کردند

خورنا -کشت زر کاندیدای بهبهان ، پیروز انتخابات در این حوزه انتخابیه شد.

به گزراش خورنا، ضرغامی دیگر کاندیدای بهبهان که نتوانست به مجلس راه یابد در پیامی این پیروزی را به کشت زر تبریک گفت. در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری حبیب اله کشت زر با کسب ۴۴۳۰۰ رای توانست در رقابت با محمودرضا ضرغامی ( ۳۸۵۰۰ رای) با کسب اکثریت آرا به مجلس راه پیدا کند.