تصاویر: گردهمایی ده ها هزار نفری حامیان لیست امید در اهواز با سخنرانی ساری، الباجی، یوسفی و دکتر عارف/ جمعیت انتها نداشت

خورنا – گردهمایی ده ها هزار نفری حامیان لیست امید در اهواز با سخنرانی ساری، الباجی، یوسفی و دکتر محمدرضا عارف سرلیست اصلاح طلبان در تهران شب گذشته در امانیه اهواز برگزار شد. جمعیت انتها نداشت:۴۲۱۸۲۲۵۴۰_۹۳۳۶۳ ۴۲۱۸۳۱۸۲۰_۱۴۹۶۴۹ ۴۲۱۹۰۱۴۵۲_۱۴۸۷۰۶ ۴۲۱۹۰۶۵۸۶_۱۴۸۷۹۴ ۴۲۱۹۰۹۲۷۳_۱۴۸۷۱۹ ۴۲۱۹۱۶۶۶۷_۱۴۹۶۰۲ ۴۲۱۹۲۰۲۱۰_۱۴۸۳۲۵ ۴۲۱۹۲۰۹۶۶_۱۴۸۷۰۱ ۴۲۱۹۲۵۰۲۹_۹۲۴۲۵ ۴۲۱۹۳۲۴۱۳_۱۵۰۱۳۱ ۴۲۱۹۳۴۰۲۱_۹۴۰۱۰ ۴۲۱۹۳۴۷۷۷_۹۳۲۳۵ ۴۲۲۱۱۲۵۰۸_۹۳۵۱۲ ۴۲۲۱۱۴۳۱۲_۹۲۷۲۰ ۴۲۲۱۱۶۷۳۷_۹۳۴۴۴ ۴۲۲۱۲۱۱۵۷_۹۳۷۴۹ ۴۲۲۱۲۶۴۵۶_۹۲۵۸۱ ۴۲۲۱۲۸۹۳۲_۹۴۴۶۵ ۴۲۲۱۳۶۲۵۱_۹۳۵۷۷ ۴۲۲۳۱۹۵۹۰_۹۲۶۹۳ ۴۲۳۸۰۲۷۷۱_۲۸۰۱۷ ۴۲۳۸۰۴۵۱۳_۲۸۱۷۸ ۴۲۳۸۰۷۴۷۹_۲۸۰۸۳ ۴۲۳۸۱۵۹۴۸_۲۸۲۷۸ ۴۲۳۸۱۷۷۲۴_۲۸۴۷۲ ۴۲۳۸۱۹۷۸۰_۲۷۴۷۱ ۴۲۳۸۲۳۲۳۹_۲۷۹۵۶ ۴۲۳۸۲۵۳۸۸_۲۷۸۵۱ ۴۲۳۸۲۹۴۹۰_۲۷۷۲۵ ۴۲۳۸۳۲۸۳۸_۲۸۲۰۱ ۴۲۳۸۳۲۸۷۸_۲۸۳۰۱ ۴۲۳۸۳۶۵۸۷_۲۷۸۶۴ ۴۲۳۸۳۶۶۸۸_۲۷۹۱۹

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خورنا!
    چرا همایش ده هزار نفری طرفداران حاج حبیب آقاجاری در ماهشهر پوشش ندادی؟