معاون وزیر کار:

معاون وزیر کار در ماهشهر: فضای کسب و کار کشور نیازمند بهسازی و تغییر رفتار می باشد

آمنه محتشمی-خورنا :عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت کار مسولیت هماهنگی اشتغال در دستگاه های کشور را دارد به لزوم بهسازی فضای کسب و کار کشور تآکید نمود و گفت :موفقیت در این زمینه مستلزم تغییر رفتار و رویه می باشد.
عیسی منصوری در نخستین نشست تخصصی ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر که با حضور مسولان استانی و کشوری برگزار شد با تآکید بر لزوم تغییر رفتار و رویه در فضای کسب و کار واشتغال زایی کشور خاطرنشان کرد:دستگاه های اجرایی کشور در زمینه اشتغال زایی بایستی رویکرد خود را از تقسیم بودجه و تسهیلات به رویکردی هماهنگ کننده تغییر دهد و تلاش نمایند از موانع اداری که بر سر راه کارآفرینان کشور وجود دارد کاسته و بستری مناسب برای کسب و کار کارآفرینان فراهم نمایند.
وی در ادامه به دیگر راه کارهای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت :تجارب بسیار در سطح ملی و بین المللی در زمینه کسب و کار ثابت نموده که با بی توجهی به اطلاعات،توانمندی و پتانسیل های خاص هر منطقه جهت حل مشکلات و عدم تمرکز ویژه به آن ها و همچنین تخصیص نا مناسب منابع هیچ تلاشی در این زمینه نتیجه بخش نخواهد بود،از این رو دستگاه های اجرایی می باسیت با در نظر گرفتن اطلاعات و آمار دقیق هر منطقه جهت مرتفع نمودن مشکلات کارآفرینان گام بردارند.
عیسی منصوری از دیگر دلایل نتیجه بخش نبودن اقدامات صورت گرفته در زمینه حل معضل بیکاری را نامتناسب بودن آموزش های افراد با بازار کار عنوان کرد و تصریح نمود :متآسفانه آموزش هایی که در مراکز آموزشی و سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت آماده سازی نیروی کار انجام می گیرد متناسب بازار کار نبوده و این موضوع به معضل بیکاری در جامعه می افزاید.
معاونت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان به کارساز نبودن استراتژی ها و برنامه های قدیمی وزارت در زمینه اشتغال زایی اشاره کرد و گفت :رفتار صدور مجوز و اعطای وام که متآسفانه از سال های پیش و دهه ۵۰ در دستگاه های اجرایی پیش گرفته شده نه تنها مشکل اشتغال زایی را حل نکرده بلکه بیشتر به این مشکل دامن زده،بنابراین ما آنچه را که در سال جاری و تا پایان این دولت در صدد انجام آن هستیم تغییر رویکرد و پیش گرفتن رویکردی متفاوت با هدف بهسازی فضای کسب و کار و برطرف نمودن موانع اداری کارآفرینان جهت فراهم نمودن فرصتی مناسب برای ورود کارآفرینان به این عرصه و گام برداشتن در مرتفع نمودن مشکل بیکاری در کشور می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.