آرای کلیه ۸۶ کاندیدای حوزه اهواز اعلام شد +لیست رده بندی

خورنا –رییس ستاد انتخابات اهواز خبر داد: آرای ماخوذه هر یک از کاندیداها به شرح ذیل است:
۱- همایون یوسفی، ۱۰۷ هزار و ۸۷۴ رای
۲- جواد کاظم‌نسب الباجی، ۸۸ هزار و ۷۷۷ رای
۳- سیدشکرخدا موسوی، ۸۲ هزار و ۲۰۰ رای
۴- سیدشریف حسینی، ۷۱ هزار و ۹۱۹ رای
۵- شبیب جویجری، ۶۸ هزار و ۸۸۱ رای
۶- علی ساری، ۶۶ هزار و ۹۵۴ رای
۷- سیدکریم حسینی، ۵۷ هزار و ۶۴۵ رای
۸- ناصر سودانی، ۵۰ هزار و ۵۲۲ رای
۹- سیداحمد موسوی، ۴۳ هزار و ۸۷۷ رای
۱۰- محمد امیر، ۴۳ هزار و ۴۴۱ رای
۱۱- عبدالامیر کعب‌عمیر، ۳۹ هزار و ۵۰۸ رای
۱۲- محمد جاسمی زرگانی، ۳۳ هزار و ۲۴۵ رای
۱۳- سیدکریم موسوی، ۳۱ هزار و ۷۹۴ رای
۱۴- خیریه نیسی، ۲۰ هزار و ۶۹۲ رای
۱۵- کوروش زنگنه، ۱۵ هزار و ۷۸۸ رای
۱۶- حسن سلیمانی، ۱۵ هزار و ۵۴۷ رای
۱۷- علی‌رضا دهقانی، ۱۵ هزار و ۲۷۴ رای
۱۸- سید تاج‌الدین طباطبائی، ۱۵ هزار و ۱۵ رای
۱۹- محمد بخشی، ۱۰ هزار و ۵۶۸ رای
۲۰- آزاده کردزنگنه، ۹ هزار و ۵۳۳ رای
۲۱- مینا نیسی، ۸ هزار و ۵۸۸ رای
۲۲- آقایار حسینی، ۸ هزار و ۳۴۳ رای
۲۳- سید حمزه علی حسینی شهپری، ۷ هزار و ۶۳۵ رای
۲۴- سید سجاد طباطبائی، ۷ هزار و ۴۲۱ رای
۲۵- سید شریف علوی محمدیان، ۷ هزار و ۱۰۱ رای
۲۶- حسین صالحی، ۷ هزار و ۱۱ رای
۲۷- یاسر بروایه، ۶ هزار و ۹۰۱ رای
۲۸- محمدمهدی مطیعی، ۶ هزار و ۸۵۰ رای
۲۹- محسن درفشان، ۶ هزار و ۶۴۱ رای
۳۰- سیدحسن عبودی، ۵ هزار و ۴۰۷ رای
۳۱- جاسم خلیف‌زاده، ۵ هزار و ۴۰۷ رای
۳۲- شهرام نظری، ۵ هزار و ۱۹۸ رای
۳۳- مهران انجیل‌زاده، ۵ هزار و ۶۶ رای
۳۴- ابراهیم بیت‌مشعل، ۴ هزار و ۳۳۲ رای
۳۵- شهرام مشعشیان اصل، ۴ هزار و ۳۰۸ رای
۳۶- عباس کریمی، ۳ هزار و ۹۶۷ رای
۳۷- بیت‌اله بابادی، ۳ هزار و ۶۰۳ رای
۳۸- غلامرضا بساک، ۳ هزار و ۵۶۲ رای
۳۹- علیرضا عامری، ۳ هزار و ۴۷۹ رای
۴۰- پروین کاوه نافچی، ۳ هزار و ۴۵۴ رای
۴۱- امین کمالی، ۳ هزار و ۱۷۵ رای
۴۲- قاسم میاح، ۲ هزار و ۹۷۸ رای
۴۳- مهدی بهمئی، ۲ هزار و ۹۷۰ رای
۴۴- عباس همتی، ۲ هزار و ۷۳۵ رای
۴۵- علی عباسی عبیات، ۲ هزار و ۷۲۲ رای
۴۶- یعقوب جنادله، ۲ هزار و ۶۰۰ رای
۴۷- زهرا لطفی‌نژاد، ۲ هزار و ۳۳۷ رای
۴۸- محمد آل‌کثیر فرحانی، ۲ هزار و ۲۲۳ رای
۴۹- ایرج شهسواری، ۲ هزار و ۲۱۲ رای
۵۰- غلامحسن اورکی، ۲ هزار و ۴۹ رای
۵۱- مجید مسعودی مراقی، یک هزار و ۹۵۳ رای
۵۲- سید سعید موسوی فخر، یک هزار و ۸۰۴ رای
۵۳- عبدالرحمان نیک سرشت، یک هزار و ۷۵۴ رای
۵۴- مهدی شیخ انصاری، یک هزار و ۶۹۳ رای
۵۵- غلام‌عباس کایدانی، یک هزار و ۶۰۰ رای
۵۶- ادریس افشین، یک هزار و ۵۷۶ رای
۵۷- محمدحسین ظریف، یک هزار و ۵۶۰ رای
۵۸- داریوش آشناگر، یک هزار و ۵۵۱ رای
۵۹- غلام‌رضا تقوی، یک هزار و ۴۲۷ رای
۶۰- سعید دشتی‌نژاد، یک هزار و ۴۰۳ رای
۶۱- سالم حزابی‌پور، یک هزار و ۲۹۷ رای
۶۲- علی مقدس حسین‌زاده، یک هزار و ۱۸۳ رای
۶۳- محمد کلاه‌چی، یک هزار و ۱۸۱ رای
۶۴- سلطان‌علی بهمنی، یک هزار و ۱۴۵ رای
۶۵- جهاد حمیدی، یک هزار و ۱۱۲ رای
۶۶- عبدالمجید قبیتی، یک هزار و ۸۹ رای
۶۷- ابراهیم زلقی، یک هزار و ۸۳ رای
۶۸- محمد الماسی‌نژاد، یک هزار و ۸۰ رای
۶۹- بابک حجتی، یک هزار و ۶۰ رای
۷۰- بهمن لطیفی، یک هزار و ۴۱ رای
۷۱- احمد حمیداوی، یک هزار و ۲۸ رای
۷۲- علی‌رضا قاسم‌آقا، ۹۱۶
۷۳- محمدعلی سبزوار، ۷۳۹
۷۴- محمد تائید، ۶۶۲
۷۵- فاضل عبدالخانی، ۶۵۵
۷۶- رضا بهمنش، ۶۳۹
۷۷- سیروس شیروانی اردلی، ۶۳۸
۷۸- مصطفی رجبی بهشت‌آباد، ۵۸۵
۷۹- عبدالرضا حمیدیان‌زاده، ۵۲۵
۸۰- محمد مهردوست، ۳۶۳
۸۱- حمیدرضا بحیرائی، ۳۴۸
۸۲- جلال طرفی علیوی، ۳۳۸
۸۳- شمس‌اله بهادری، ۳۲۱
۸۴- محمدعلی کفائی‌فر، ۳۱۲
۸۵- مصطفی حامدنژاد، ۲۷۱
۸۶- احسان طحان‌زاده، ۲۲۵