تصاویر: نیروی انتظامی اهواز آرزوی یک کودک سرطانی را شبیه سازی کرد

خورنا -عباس عبدالله‌زاده کودک ۱۲ ساله‌ی سرطانی مبتلا به “نوروبلاسم” یک آرزو دارد و می‌خواهد پلیس شود. به همت نیروی انتظامی اهواز وسمن های رفتگران طبیعت خوزستان و همیاران بی نام، عباس برای یک روز به آرزویش رسید.

۵۵۰۴۰۲_۲۰۷ ۵۵۰۴۰۳_۱۰۳ ۵۵۰۴۰۴_۵۱۱ ۵۵۰۴۰۵_۴۶۸ ۵۵۰۴۰۶_۵۹۲ ۵۵۰۴۰۷_۹۱۳ ۵۵۰۴۰۸_۶۲۸ ۵۵۰۴۰۹_۲۹۵ ۵۵۰۴۱۰_۱۳۱ ۵۵۰۴۱۱_۵۴۷ ۵۵۰۴۱۲_۴۲۲ ۵۵۰۴۱۳_۵۳۹ ۵۵۰۴۱۴_۱۳۸ ۵۵۰۴۱۵_۲۴۵

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.